Spoločnosť Domáce

Obavy o životné prostredie má 70 percent Slovákov

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Obavy o životné prostredie má 70 percent Slovákov. Za efektívny spôsob ochrany prostredia považuje tri štvrtiny respondentov zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov. Vyplýva to z výskumu Hodnoty a spoločnosť počas pandémie COVID-19 (HODYSE 2020). Zrealizovali ho výskumníci zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Zber dát realizovala agentúra Focus. Prieskum robili na vzorke 1021 respondentov. Výskum sa konal od 3. do 10. novembra.

 

Nerozhodnú pozíciu z obáv o životné prostredie má 18 percent respondentov. Životné prostredie netrápi 12 percent ľudí. V porovnaní s rokom 2010 túto tému trápi výrazne väčší podiel obyvateľov Slovenska, priblížila Katarína Strapcová zo Sociologického ústavu SAV. “Naopak, významne poklesol podiel nerozhodných a tých, ktorých tieto problémy netrápia,” podotkla.

So zberom jednorazových obalov ako efektívnym spôsobom ochrany prírody súhlasilo 74 respondentov. Osem percent opýtaných s tým nesúhlasilo, vyplýva z prieskumu.

Ochrana životného prostredia by mala byť podľa väčšiny Slovákov prioritou pred ekonomickým rastom. “K názoru, že dôležitejšia je ochrana životného prostredia, a to aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu a určitého úbytku pracovných miest, sa v novembri 2020 priklonila nadpolovičná väčšina respondentov, 55 percent,” uviedla Strapcová. Dopĺňa, že ekonomický rast preferujú najmä starší respondenti nad 60 rokov.

Názory podceňujúce význam ochrany životného prostredia majú u Slovákov nízku podporu. Najviac ľudia nesúhlasili s tvrdením “Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia aj ostatní”. Nesúhlasili s ním viac ako dve tretiny opýtaných. “Nerozhodných bolo pri tomto postoji 18 percent opýtaných a súhlasilo len 12 percent,” skonštatovala Strapcová.

Očakávania Slovákov vo veci vývoja na trhu práce v súvislosti s prechodom na zelenú ekonomiku sú podľa Strapcovej prevažne pozitívne. Viac ako polovica respondentov, 52 percent, očakáva, že v podporovaných ekonomických odvetviach sa vytvorí dostatočný počet pracovných miest. Nerozhodný názor deklarovalo 25 percent opýtaných a negatívne očakávania má 11 percent.