Domáce

Obce by mohli podľa Lehotského iniciovať odstránenie nelegálnych bilbordov

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Obce a mestá by mohli dostať právomoc iniciovať odstránenie reklamných plôch, ktoré sú čiernymi stavbami, no nie sú na mestských pozemkoch. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Lehotský (Za ľudí), ktorý to chce presadiť cez zmenu stavebného zákona. Uviedol, že súčasťou návrhu by malo byť aj to, aby sa povolenia pre reklamné stavby udeľovali len na dobu určitú. Navrhuje tiež zvýšiť sankcie za stavbu načierno alebo bez stavebného povolenia. Lehotský v súčasnosti pripravuje legislatívne znenie poslaneckého návrhu.

Poslanec poukázal na absenciu systémového nástroja v rukách miest a obcí, ktorý by im umožňoval limitovanie výstavby bilbordov, a tým znižovanie vizuálneho smogu. Odstraňovanie nelegálnych bilbordov má podľa neho veľmi nejasné pravidlá. “Dvadsať až 30 percent stavieb sú čierne stavby, čiže nemajú stavebné povolenie, alebo im vypršalo,” skonštatoval.

Bilbordové spoločnosti podľa Lehotského často postavia reklamnú plochu na pozemku, ktorý patrí Slovenskému pozemkovému fondu (SPF), alebo na pozemku, ktorý má viacerých majiteľov. Kontrola stavieb na takýchto pozemkoch sa podľa neho prakticky nerobí.

“Iniciovať odstraňovanie bilbordu v rámci intravilánu môže majiteľ pozemku, prenajímateľ a Asociácia vonkajšej reklamy,” vysvetlil Lehotský s tým, že členmi asociácie sú veľké bilbordové spoločnosti, čo považuje za konflikt záujmov. Keďže samospráva často nevie v rámci mesta odstrániť bilbord, Lehotský navrhuje, aby obce dostali možnosť iniciovať odstraňovanie čiernych stavieb, ak nie sú na ich pozemku.

Stavebné povolenia pre reklamné stavby by sa mali podľa poslanca udeľovať len na dobu určitú, a nie neurčitú, ako je to v súčasnosti. Lehotský tiež navrhuje zvýšiť sankcie za nepovolenú stavbu. “V súčasnosti je sankcia pre štandardný bilbord 250 eur, v priemere na ňom dokážem mať príjem 1000 až 1200 eur a náklady sú minimálne,” priblížil s tým, že pokuty nie sú pre spoločnosti likvidačné, preto často podstupujú riziko nelegálneho umiestňovania bilbordov.

Veľkým problémom sú tiež podľa neho bilbordy umiestnené blízko ciest. Pripomenul, že v prípade diaľnice či rýchlostnej cesty by mala byť reklamná plocha umiestnená 100 metrov od stredu cesty, čo sa však často nedodržiava. Problémom sú aj výnimky, ktorými sa povoľuje umiestňovanie bilbordov blízko ciest. Tieto výnimky by chcel poslanec v pripravovanej novelizácii zrušiť. Celkový počet bilbordov na Slovensku je podľa Lehotského ťažké určiť, v súčasnosti sa hovorí o čísle 30.000 až 40.000 bilbordov.