Domáce Spoločnosť

Obce môžu získať peniaze na byty. Musia však mať rómsku komunitu

Obciam s rómskou komunitou pomôže aj EÚ. Zdroj: TASR / Františšek Iván

BRATISLAVA – Obce s marginalizovanými rómskymi komunitami sa môžu uchádzať o príspevok na zlepšenie bývania svojich obyvateľov. Ministerstvo vnútra (MV) SR na tento účel vyčlenilo viac ako 50 miliónov eur z eurofondov. Informoval o tom jeho tlačový odbor.

“Bývanie je jedným zo sociálnych práv a základnou ľudskou potrebou, pričom jeho kvalita a dostupnosť je jedným z hodnotiacich ukazovateľov životnej úrovne obyvateľstva,” priblížila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková.

Ministerstvo avizuje, že podporí projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania. Jednotlivé stupne systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania a pre marginalizované rómske komunity musí byť vyčlenených minimálne 30 percent podporených bytov.

Obce a mestá sa na projekte budú podieľať päťpercentnou spoluúčasťou. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia a Slovenský Červený kríž. Projekt však musí byť realizovaný na území obcí z atlasu.