Regióny Prešov Sabinov

Obec Lipany plánuje zmeny: Novinky by mali zahrnúť aj úsporu energií

vrt, Lipany, okres Sabinov
Ilustračné foto Zdroj: TASR/archív mesta Lipany

LIPANY – Cestovný ruch, doprava a úspora energií sú priority mesta Lipany v okrese Sabinov v najbližšom období. Mestskí poslanci sa budú v júni zaoberať plánom rozvoja mesta (PRM), od ktorého sa podľa primátora Vladimíra Jánošíka budú odrážať ďalšie aktivity.

 

“Základné veci, ktoré momentálne riešime a od ktorých sa bude odvíjať ďalší vývoj, sú tie, že sme v štádiu realizácie pozemkových úprav, ktoré nám do budúcnosti dajú nové možnosti, lebo sa trápime s roztrieštenosťou a s rozdrobenosťou pozemkov,” uviedol Jánošík.

Ďalej je to podľa jeho slov územný plán, ktorý prechádza zmenou, a rovnako finalizujú PRM. “To je základná premisa, od ktorej sa má odrážať rozvoj mesta. Ak si dobre nastavíte PRM, viete aj napriek energiám, aj napriek mnohým problémom posunúť rozvoj mesta dopredu. Ak si PRM v júni schválime, chceli by sme sa zamerať v prvom rade na cestovný ruch. Odkrývajú sa nám nové problémy v problematike dopravy či už statickej alebo dynamickej, pretože doprava ešte stále expanduje. Musíme sa potrápiť aj s úsporami energie, lebo to je nová vec, ktorá nás trápi. Čiže cestovný ruch, doprava, úspora energií a množstvo aktivít, ktoré s tým súvisia,” priblížil Jánošík.

Finančnú pomoc by mohol priniesť plán obnovy a Slovensko 2023 – 2027

V rámci dopravy sa chcú podľa jeho slov venovať opravám komunikácií. Úsporu energií chcú riešiť aj z plánu obnovy, ale aj z nového programového obdobia Slovensko 2023 – 2027.

“Začali sme pripravovať projekty na úsporu energií budov a fotovoltiku. Čo sa týka školstva, potrebujeme odstrániť dvojzmennú prevádzku na základných školách a takisto znížiť energetickú náročnosť, čiže zatepliť materskú školu a zrealizovať fotovoltiku na základnej škole Hviezdoslavova. Myslím si, že určité rezervy máme aj na mestskom úrade a strechy nám dovoľujú, aby sme znížili energetickú náročnosť budovy,” dodal Jánošík s tým, že venovať sa chcú i rozvoju cestovného ruchu, keďže v meste je vybudovaný súkromný akvapark.

Mesto má približne 6500 obyvateľov a ročne hospodári so sumou asi 14 miliónov eur vrátane plánovaných investícií z eurofondov.