Regióny Bratislava Prešov Domáce Top

OBROVSKÁ STRATA pre Slovensko! Zomreli dvaja významní docenti: Jedného milovali študenti, druhý bol nominovaný na Nobelovu cenu

sviečka, umrtie
Ilustračná foto. ZDROJ: archív zoznam.sk

PREŠOV, BRATISLAVA – Vzdelaných a inteligentných ľudí, ktorí dokážu svoje poznanie sprostredkovať jednoducho a srdečne nie je veľa. Slovenskú vedeckú scénu nečakane opustili hneď dvaja takýto ľudia. Svoju pozemskú púť navždy ukončil doc. Ing. Pavol Baňacký, DrSc., ktorý pracoval aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ani nie o niekoľko dní na to ho nasledovala doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., ktorá pracovala na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Ich vedomosti a ľudský prístup zasiahli nielen ich študentov, ale aj zahraničných vedcov.

 

Svoj posledný výdych urobila babka, matka a výnimočne ľudský človek, doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., v nedeľu 12. marca 2023 a hoci dlhé roky pôsobila na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, posledná rozlúčka s ňou bola v rímsko-katolíckom kostole vo Svinnej.

Celý svoj život venovala vedecko-výskumnej činnosti. Od roku 1985 pôsobila na Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, následne od roku 1997 pracovala na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a od roku 2010 začala vyučovať a pracovať na inštitúte. Nesmierne ju fascinovala slovenská literatúra a posledné roky života sa venovala najmä slovenskému literárnemu realizmu i symbolizmu a literatúre pre deti a mládež. Zaujímala ju aj tvorba duchovne orientovaných spisovateľov či tvorivé aktivity v knižniciach.

Navždy nás opustila doc. PhDr. Marta Germušková, CSc. Zdroj: Facebook/ Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií

Marta Germušková svojím životom zasiahla mnohých, a preto sa o nej jej rodina, známi a študenti vyjadrujú ako o úžasnej žene s veľkým srdcom, ktorá milovala ľudí, svoje povolanie, Slovensko a samozrejme rodinu. Túto vždy usmiatu dámu si vážili aj jej študenti. Študentka Dominika sa s ňou s láskou v srdci takto lúči: „Je mi to veľmi ľúto, bola to výnimočná pani docentka, konzultantka mojej diplomovej práce, ochotná, veľmi múdra, sčítaná a mimoriadne ľudská. Nech odpočíva v pokoji! “. Študentka Žaneta spomína na príjemné chvíle s ňou počas štúdií, “Úprimnú sústrasť. Najlepšia p. doc., úžasný človek. Nikdy nezabudnem na spoločné semináre s ňou, na ktoré sme sa stále tešili, pretože boli iné, veľmi zaujímavé .. odpočívajte v pokoji! ” Posledné ďakujem jej na sociálnej sieti zanechala aj študentka Majka, ktorá píše: „ĎAKUJEM za vašu pomoc pri písaní bakalárskej práce i pri riešení problémov. Kedykoľvek sme za vami prišli, nikdy ste nás neodmietli”.

Svoje srdce plné zármutku si na sociálnych sieťach vyliala aj jej nevesta, ktorá uvádza: „Za krátky čas babka Martuška, mamka, pani docentka a top svokra ma naučila mnohému, ovplyvnila môj život názorovo a bytostne. Náš pekný vzťah a duševné rozhovory ponechám vo svojom srdiečku navždy. Budem rada na Vás, drahá Marta, spomínať. Vždy ste sa mi snažili vynahradiť rodičov. Chýbate nám už teraz a budeme “ľúbiť svoj život a svoje deti” tak, ako ste nám to odkázali Vy.”