Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladších ľudí. Vieme, ako znížiť riziko infarktu a porážky

BRATISLAVA – Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladších ľudí. V celosvetovom meradle patria k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, rovnako aj medzi popredné priečky najčastejších príčin hospitalizácie. Výnimkou nie je ani Slovensko. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý pripadá na poslednú septembrovú nedeľu, na to poukázal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

 

„Medzi hlavné rizikové faktory rozvoja srdcovo-cievnych ochorení patria sedavý spôsob života, nedostatok fyzickej aktivity, veľa stresujúcich situácií, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita,“ priblížil úrad s dôvetkom, že choroby obehovej sústavy tvorili v roku 2018 najväčší podiel všetkých hospitalizácií, a to vo viac ako 15 percentách.

Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR považujú osvetu v oblasti prevencie za mimoriadne dôležitú. Počas celého roka poskytujú záujemcom v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia bezplatné odborné poradenstvo v prevencii proti ochoreniam srdca a ciev, proti iným neprenosným ochoreniam a celkovo radia v oblasti zdravého životného štýlu a vyšetrujú základné zdravotné parametre.

ÚVZ SR v tejto súvislosti pripomína, že v ôsmich krajských poradniach zdravia poskytujú záujemcom aj vyšetrenie na zistenie rizika atriálnej fibrilácie, chvenia predsiení srdca. Tá je najčastejšou poruchou srdcového rytmu a hlavným rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zachytenie atriálnej fibrilácie a následná liečba pomáha výrazne znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky.

Viac o téme: cievy, faktor, infarkt, liečba, ľudia, mozgová porážka, neschopnosť, ochorenie, poradne, práca, príčina, riziko, srdce, Svetový deň srdca, Úrad verejného zdravotníctva SR, vyšetrenie, zdravie

Súvisiace články