Ochranári vraj vedia, ako zastaviť africký mor ošípaných. Pomôcť má zákaz lovu vlka

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Takmer tridsať ochranárskych organizácií žiada okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne. Vlk je podľa ochranárov dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý prepukol vo viacerých okresoch Slovenska, pričom hrozí, že sa môže preniesť aj do veľkochovov ošípaných a spôsobiť veľké hospodárske škody.

 

Ochranári vo výzve ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi vysvetľujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy, no sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia. Vlk je tiež dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje totiž kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenie lesných porastov v hospodárskych lesoch.

„Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, no napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť,“ uvádzajú ochranári vo výzve. Podľa európskej Smernice o biotopoch musia štáty na jeho ochranu vyhlásiť osobitné chránené územia. V prípade Slovenska sú však tieto územia často malé a najmä izolované. V zime, keď napadne sneh, vlk schádza za korisťou mimo území, kde je chránený, a práve tu je lovený. Ochranári pripomínajú, že od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili viac ako 1 760 vlkov.

Lov ohrozuje fungovanie svoriek

Lov vlkov podľa ochranárov negatívne zasahuje do ich populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne aj správanie vlčích svoriek. Vlčia svorka, v ktorej boli usmrtené kľúčové jedince, sa môže uchýliť k útoku na hospodárske zvieratá. „Tieto škody sú však minimálne v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a tiež so škodami, ktoré môže spôsobiť usmrcovanie zvierat z dôvodu afrického či klasického moru ošípaných,“ konštatovali ochranári.

Zdroj: TASR / Martin Baumann

Vlka dravého je možné na Slovensku loviť od 1. novembra do 15. januára na základe kvóty, ktorú určuje ministerstvo pôdohospodárstva. Kvótu na túto sezónu má určiť ministerstvo v najbližších dňoch. Ochranári žiadajú pre túto sezónu nulovú kvótu a v ďalších krokoch žiadajú zaradiť vlka medzi celoročne chránené živočíchy a v tom zmysle prepracovať Program starostlivosti o vlka.

Viac o téme: africký mor ošípaných, divé zviera, Gabriela Matečná, ochranári, Vlk

Súvisiace články