Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Odložili ste si PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA? Pozor, čas sa vám NEÚPROSNE KRÁTI!

Čas na podanie daňových priznaní sa kráti. ZDROJ: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Daňovníkom s príjmami zo zahraničia, ktorí si odložili podanie daňového priznania o šesť mesiacov, zostávajú na jeho doručenie a tiež na zaplatenie dane už iba štyri dni. Pre 17.582 daňovníkov uplynie polročný odklad na podanie daňového priznania v piatok 30. septembra. 

 

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2021 na dani z príjmov doteraz viac ako 1,2 milióna riadnych daňových priznaní k dani z príjmu za zdaňovacie obdobie 2021. Ďalších 17.582, z toho 16.284 od fyzických osôb a 1298 od právnických osôb, očakáva do konca septembra tohto roka. “Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je,” upozornila hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská. Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie daňového priznania do 30. septembra, vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. novembra. Tí, ktorí si odložili podanie daňového priznania, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov.

Finančná správa pripomenula, že pokiaľ daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. “Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak napríklad došlo k poklesu príjmov. Jedným z ďalších dôvodov je, že by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády. V žiadosti musí klient navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti alebo odkladu. Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru,” informuje Finančná správa. Platí totiž, že daňovník nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie daňového priznania daňový nedoplatok.