Odovzdanie osvedčenia o zvolení nového starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov . - Matúš Vallo, Juraj Droba a Martin Chren na prvom …

Matúš Vallo, Juraj Droba a Martin Chren na prvom slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zdroj : Glob.sk I Dávid Duducz