Odovzdanie osvedčenia o zvolení nového starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov . - Juraj Droba a Matúš Vallo v debate počas …

Juraj Droba a Matúš Vallo v debate počas slávnostného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zdroj : Glob.sk I Dávid Duducz