Politika Domáce

OĽaNO chce zlepšiť vzťahy medzi NR SR a vládou. Mali by vraj viac hovoriť o EÚ

Národná rada a vláda SR by mali spolupracovať v európskych záležitostiach. FOTO: Glob.sk I David Duducz

BRATISLAVA – Národná rada (NR) a vláda SR by mali viac spolupracovať v európskych záležitostiach pri vypracovávaní stanovísk Slovenska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. Myslia si to poslanci OĽaNO, ktorí to chcú dosiahnuť zmenami v ústavnom zákone o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie (EÚ). Navrhujú skrátiť lehotu pre vládu na predkladanie návrhov stanovísk parlamentu. Právnu normu predložili na májovú schôdzu parlamentu.

 

Návrhom sa skracuje doterajšia dvojtýždňová lehota, v ktorej má vláda alebo poverený člen vlády predkladať NR SR návrhy stanovísk Slovenskej republiky, na päť pracovných dní pred rokovaním zástupcov vlád členských štátov EÚ,” píše sa v návrhu.

Systém spolupráce nie je dobre nastavený

Súčasný systém spolupráce medzi NR SR a vládou nie je podľa OĽaNO nastavený dobre. “Pretože objektívne nie je možné dodržať stanovené lehoty na vypracovanie stanovísk SR vládou a ich predloženie NR SR, a to najmä z dôvodu, že program rokovaní jednotlivých formácií Rady EÚ sa definitívne spresňuje až v čase jedného týždňa pred samotným zasadnutím,” vysvetľujú poslanci.

Hnutie poukazuje, že sa návrhy stanovísk SR neraz neboli NR SR a vládou zasielané vôbec. “Čo však už bolo spôsobené subjektívnymi faktormi na strane príslušného člena vlády a jeho ministerstva, alebo nedostatočnou mierou koordinácie týchto záležitostí zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,” uvádzajú poslanci, ktorí chcú systém zmeniť pre to, aby bol efektívnejší.

Mienia tiež upraviť sankcie pre prípad, pokiaľ by vláda alebo poverený člen vlády nepredložil návrh stanoviska SR k návrhu právne záväzného aktu alebo iného aktu EÚ v lehote stanovenej ústavným zákonom. Ak by sa tak stalo, podľa návrhu by mal byť člen vlády povinný vyjadriť negatívne stanovisko SR na rokovaní Rady EÚ k návrhu aktu EÚ.