Politika Domáce Top

OĽaNO navrhne zlepšiť a zefektívniť využívanie eurofondov

BRATISLAVA – Hnutie OĽaNO predloží na najbližšej schôdzi Národnej rady SR návrh opatrení na zlepšenie a zefektívnenie využívania zdrojov Európskej únie. Zdôvodňuje to tým, že Slovensko potrebuje nové pravidlá v tejto oblasti, keďže vládna koalícia tieto problémy riešiť nevie.

Ako v piatok informovala poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová, navrhované riešenia by mohli zjednodušiť a zvýšiť transparentnosť čerpania eurofondov. „Eurofondy môžu byť obrovským impulzom na rozvoj našej krajiny, ak sa využívajú dobre a transparentne. Väčšina investícií bola financovaná práve z eurofondov a mnohé veľké infraštruktúrne projekty by sa ani nezrealizovali, keby sme eurofondy nemali,” povedala Remišová.

Kritériá pre hodnotiteľov projektov

K navrhovaným opatreniam patrí zavedenie kritérií pre hodnotiteľov projektov. „Takmer vo všetkých škandáloch, či už sa to týkalo eurofondov na školstve alebo na pôdohospodárstve, jedným z kľúčových problémov boli hodnotitelia,” uviedla Remišová.

Ďalším problémom pri eurofondoch je podľa opozičného hnutia problém konfliktu záujmov. Zainteresované osoby, ktoré sú v nejakom vzťahu k žiadateľovi alebo prijímateľovi by nemali hodnotiť projekty v danej výzve.

Opatrenie proti fantómovým firmám

„Poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len subjektom, ktoré sa skutočne venujú vede,” uviedla Remišová ďalšie z opatrení s tým, aby o peniaze nežiadali fantómové firmy, alebo také, ktoré sa vede predtým nevenovali.

„Mali sme príklady firiem, ktoré vedu nerobili, sídlili v paneláku, mali jedného zamestnanca a dostali sedem miliónov eur na vedu a výskum, čo je škandál,” poznamenala Remišová. Cieľom tohto opatrenia podľa nej je stimulovať firmy, aby investovali do vedy a podporiť ich zo štrukturálnych fondov EÚ.

Obmedziť príspevok

OĽaNO tiež navrhuje obmedziť finančný príspevok firmám len do výšky 30 percent ich priemerných ročných tržieb, ako je to napríklad v Estónsku. Malo by to zabrániť tomu, aby na eurofondoch nebohatli schránkové firmy bez tržieb a zamestnancov. Projekty by mali byť zároveň posudzované na základe princípu hodnoty za peniaze.

„Máme obrovské eurofondové projekty, na ktoré vynakladáme milióny eur. Máme Útvar hodnoty za peniaze, a keďže posudzuje obrovské infraštruktúrne projekty zo štátneho rozpočtu, by mal posudzovať aj zmysluplnosť projektov, ktoré financujeme z eurofondov,” povedala Remišová.

Čo ešte navrhujú?

Hnutie navrhuje aj rozšírenie zverejňovaných informácií do tridsiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia. Zverejňované by mali byť aj výsledky hodnotenia, popis projektu, schválené aj neschválené žiadosti o poskytnutie eurofondov.

„Pri každom projekte by malo byť jasné, po skončení hodnotiaceho procesu, kto daný projekt hodnotil,” uviedla Remišová s tým, že bývalý podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini toto opatrenie zrušil.

„Pred eurofondovým škandálom v školstve to platilo, teraz to už neplatí. Keby ste chceli škandál odhaliť, tak sa nedá, lebo pri projektoch už nie sú zverejňované mená hodnotiteľov,” povedala Remišová.

Pozastavenie eurofondov?

Poslankyňa upozornila, že eurofondy pre SR môžu byť pozastavené, ako sa stalo v rezorte školstva. „Bola by obrovská škoda, keby kvôli zopár gaunerom poctiví roľníci, ktorí tvrdo pracujú, prišli o dotácie, ktoré im pomáhajú prežiť,” dodala Remišová.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná by podľa poslankyne za spôsobené problémy mala odstúpiť za škandál pri priamych platbách. Remišová tiež očakávala odchod generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha. „Škandály s priamymi platbami boli priamo jeho zodpovednosťou,” tvrdí Remišová.

Prišlo to v najmenej vhodnom čase

Škandály spájané s tunelovaním eurofondov podľa Remišovej prišli v najmenej vhodnom čase, keď sa rokuje v Bruseli o rozdeľovaní eurofondov v budúcom programovom období. Poslankyňa si myslí, že tieto škandály môžu poškodiť plánované investície a spôsobiť, že SR dostane v ďalšom období výrazne menej peňazí ako v súčasnom.

Transparentné a zmysluplné používanie eurofondov je národným záujmom Slovenska a je veľmi dôležité, aby sa eurofondy dostali tam, kde ich najviac potrebujú,” uzavrela Remišová.

Foto: SITA/Diana Černáková