Politika Domáce

OĽaNO predstavilo program Spoľahlivá doprava. Podľa nich treba zlepšiť údržbu vlakov, tratí a ciest

Zdroj: OĽaNO

BRATISLAVA – Zlepšenie údržby vlakov, tratí a pozemných komunikácií, zamedzenie predražovaniu nákupov tovarov a služieb či zriadenie národnej dopravnej autority obsahuje program Spoľahlivá doprava, ktorý v pondelok predstavilo opozičné hnutie OľaNO.  

Je to výsledok vyše ročnej práce odborného tímu, povedala predsedníčka poslaneckého klubu OľaNO Veronika Remišová s tým, že ide o komplexný dokument. Dodala, že verejné obstarávania sú predražené niekedy o 10 či 20 % a keby sa podarilo ušetriť 10 %, boli by financie na železnice a opravy ciest. “Medzi jeho priority patrí dokončenie diaľničnej infraštruktúry a celkovo zlepšenie verejnej osobnej dopravy,” uviedol o programe poslanec OĽaNO Ján Marosz. Avizoval, že bude hovoriť s predstaviteľom Národnej diaľničnej spoločnosti o aktuálnych témach, spojených s obchvatom Bratislavy.

Za veľmi dôležité považuje člen odborného tímu hnutia Jiří Kubáček financovanie údržby ciest 1. triedy, zavedenie koordinácie spojov, pretože jednotlivé druhy dopravy na seba nenadväzujú a konkurujú si. “Národná dopravná autorita jednotlivé druhy dopravy zosúladí tak, aby prestupy medzi vlakmi a autobusmi boli pohodlné a zabezpečené aj v prípade krátkych meškaní. To bude základom aj pre integráciu dopravy,” uviedol Kubáček.

Plánom je zriadiť v rámci Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR virtuálny holding, ktorý bude riadiť Železničnú spoločnosť Slovensko a Železnice Slovenskej republiky. “Okrem toho si vytypujeme najdôležitejšie úseky, ktoré zmodernizujeme, a najmä skoncentrujeme sily a prostriedky na rozjazdenie tratí, ktoré majú zmysel pre dopravu na Slovensku,” povedal Kubáček. Zdôraznil, že budú rešpektovať princíp Hodnota za peniaze pri výstavbe dopravnej infraštruktúry. Navrhujú zriadiť štátny fond dopravnej infraštruktúry. Ten by mal znížiť vysokú závislosť SR od financií z eurofondov pri modernizácii ciest a železníc.

Poslanec Marosz pripomenul, že poukazovali na horenie rušňov a meškanie vlakov, zanedbanú železničnú infraštruktúru, na kauzu nákupu pozemku pri Devínskej Novej Vsi v Bratislave, meškanie výstavby diaľnice do Košíc. V roku 2018 nebol sprístupnený kilometer novej diaľnice, skonštatoval. Kubáček upozornil, že v roku 2019 je denný priemer zmeškaných a odmietnutých vlakov za tri mesiace 8,55 vlaku. Na základe zmluvy medzi MDV SR a štátnym dopravcom je na rok 2019 stanovený maximálny počet vlakov zmeškaných nad 30 minút alebo úplne odrieknutých vinou dopravcu na 875. „Už teraz, po troch mesiacoch 2019, je takých vlakov 744,“ skonštatoval.