Ombudsmanka nevylučuje, že počas prerušenia školskej výučby mohlo dôjsť k porušeniu práv žiakov

BRATISLAVA – Počas prerušenia školskej výučby mohlo dôjsť k porušeniu práv žiakov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Upozornila na to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Tvrdí, že napriek tomu, že podľa zákona bolo prerušenie školskej výučby možné a nepochybne sledovalo legitímny cieľ, ktorým bolo spomalenia šírenia nového koronavírusu, rozhodnutia neboli vždy v jednotlivých obdobiach nevyhnutné a primerané.

 

“Nespochybňujem skutočnosť, že rozhodnutia ministra školstva týkajúce sa mimoriadneho prerušenia školskej výučby sú prijímané na základe relevantného zákonného základu a ani to, že sledujú legitímny cieľ (ochranu verejného zdravia). Samotná skutočnosť, že opatrenie sleduje legitímny cieľ, však nezbavuje príslušné orgány aj povinnosti zvažovať závažnosť ich dosahov,” povedala. Ombudsmanka o výsledkoch preskúmavania tohto stavu na základe viacerých podnetov informovala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Rovnako sa obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR i ústredný krízový štáb.

Patakyová vysvetlila, že prijaté rozhodnutia neboli primerané, pretože dostatočne nezohľadňovali fakt, že na Slovensku sú žiaci, ktorí nemajú prístup k online dištančnému vzdelávaniu. Išlo najmä o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí pre prerušenie prezenčnej školskej výučby stratili prístupu k akémukoľvek vzdelaniu. Tým, že ide o povinnú školskú dochádzku, sa pre nich podľa ochrankyne práv podstatne sťažuje možnosť dostať sa zo špirály chudoby.

“Súčasné podmienky vzdelávania v skupinách po piatich žiakov sa však nevzťahujú na všetkých žiakov bez prístupu k online dištančnej výučbe a po komunikácii s oslovenými učiteľmi som zistila, že školy, osobitne tie s väčšinou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo bez prístupu k online dištančnej výučbe, nedokážu takúto výučbu zabezpečovať všetkým žiakom, ktorí ju potrebujú v postačujúcom rozsahu,” doplnila s tým, že podobné požiadavky sa vzťahujú aj na výučbu žiakov so zdravotným znevýhodnením, pri ktorých dištančné vzdelávanie nie je podľa jej slov efektívne.

Dotkla sa aj témy testovania na školách. Za ústavne konformné považuje preukazovanie sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v prípade splnenia podmienky nevyhnutnosti s odôvodnením regionálnej epidemiologickej situácie. Druhým kritériom je podľa ombudsmanky splnenie podmienky primeranosti, teda zabezpečením finančnej i kapacitnej dostupnosti testovania zo strany štátu. “Aj pri splnení týchto predpokladov je však potrebné netestovaným žiakom zabezpečiť prístup k online dištančnému vzdelávaniu,” doplnila.

Dodala, že víta schválenie COVID automatu, ktoré však nereflektuje všetky dôležité odporúčania súvisiace so vzdelávaním. “Z môjho pohľadu bude v ďalšom období potrebné zamerať sa aj na zistenia o porušení práv žiakov, obzvlášť tých bez prístupu k online dištančnému vzdelávaniu, a to aj v intenciách zistení Inštitútu vzdelávacej politiky,” uzavrela.

Viac o téme: Mária Patakyová, porušenie, právo, prerušenie, škola, výučba, žiak

Súvisiace články