ONLINE Senát odsúdil Marčeka na 23 rokov. Prokurátor sa odvolal, s výškou trestu nie je spokojný

BRATISLAVA – Dozvie sa výšku trestu. Reč je o obžalovanom Miroslavovi Marčekovi, ktorý sa priznal k celkovo trom vraždám – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a k likvidácii podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Súd tak bude rozhodovať už iba o výške jeho trestu. Dnes sú na pojednávanie prizvaní experti z odboru psychológie a psychiatrie, ktorí majú uviesť svetlo do viacerých tém a nezrovnalostí. Glob.sk bude pojednávanie sledovať online. 

 

Náš online pre dnešný deň končí. Ďakujeme, že ste pojednávanie sledovali spolu s nami

16:00 – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký podal odvolanie voči rozsudku nad Miroslavom M. Toho odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu na 23-ročný trest odňatia slobody za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a Petra Molnára.

“Dôvodom na podanie odvolania je skutočnosť, že podľa môjho názoru nie sú splnené podmienky na zníženie trestu,” povedal prokurátor. Do značnej miery akceptuje argument súdu, že obžalovaný prispel k objasneniu trestnej veci, dôvody na zníženie trestnej sadzby však podľa neho neboli naplnené. Podrobnejšie sa vyjadrí po doručení písomného vyhotovenia rozsudku.

15:59 – Hlavné pojednávanie končí.

15:54 – Súd zadržal výšku vyplatenia majetkových a nemajetkových újm pre poškodených. Ide o 4-tisíc eur v zapečatenej obálke a na vozidle Hyundai Accent.

15:52 – Prokurátor podal odvolanie v neprospech obžalovaného.

15:50 – Voči rozsudku je možné podať stažnosť do 15 dní.

15:46 – v prípade matky zavraždenej Kušnírovej súd konštatoval, že došlo k silnej citovej a miorálnej ujme a ostalo po jej dcére prázdne miesto, ktoré nemožno nahradiť. “Ich vzťah bol veľmi blízky,” povedala Sabová. Rovnako pozitívny vzťah konštatovali aj pri zavraždenom novinárovi a jeho rodičoch.

15:34 “Súd pri vyčíslovaní nemajetkovej ujmy sa nepokúšal vyčísliť ľudský život,” povedala Sabová. Prihliadal však na závažnosť celej vzniknutej situácie, či na okolnosti, pri ktorých došlo k porušeniu zásady.

15:29 – Senát sa rozhodol pre znížený trest o dva roky pre to, že pomáhal pri objasňovaní vraždy Molnára. Možnosť nápravy u Marčeka je dôvod, prečo nedostal doživotie. Okrem toho súd nariadil Marčekovi ochranný dohľad.

15:25 – Senát sa opieral aj o výpoveď znalca a jeho slová o možnej náprave osoby. Keď Marček bude prepustený z väzenia na slobodu, bude mať 60 rokov. Vplyv na rozhodovanie senátu malo aj to, že Mafček je duševne zdravý a neužíva psychotropné a omamné látky. Pomohla mu aj skutočnosť, že bol schopný nadviazať vzťah so svojou partnerkou, a že vníma hierarchické postavenie a vie sa mu podriadiť.

15:10 – Podľa Sabovej nemali obete možnosť sa brániť. Hovorí o chladnokrvných vraždách a skutkoch. “Konal tak len zo zištného motívu, v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka. Súd videl brutálnosť a chladnokrvnosť pri vražde Martiny Kušnírovej. Páchateľ videl, že osoba je v dome, nemal za potreby zobrať si kuklu, alebo urobiť kroky, aby zabránil stretnutiu s touto osobou. Keď sa tam objavila, chladnokrvne ju zavraždil. Hoci mohol urobiť opatrenia, aby k vražde, na ktorú nebol zištne naviazaný, nedošlo, neurobil tak,” vyhlásila sudkyňa.

15:08 – Silvii Molnárovej má Marček uhradiť nemajetkovú ujmu vo výške 40-tisíc eur a majetkové škody vo výške takmer 2-tisíc eur.

15:06 – Senát sa pri rozhodnutí o výške trestu zaoberali aj otázkou, či je možná náprava páchateľa. Skúmali aj to, či je možné dosiahnuť nápravu aj pri miernejšom treste. Napokon sa rozhodli pre výšku 23 rokov.

15:01 – Predsedníčka následne číta aj odôvodnenie rozsudku.

14:58 – Marček okrem trestu odňatia slobody musí rodine Kuciaka uhradiť 140-tisíc eur ako nemajetkovú ujmu, každému z rodičov po 70-tisíc eur. Rovnakú výšku musí uhradiť ako nemajetkovú ujmu aj Zlatice Kušnírovej. Zvyšok požadovanej sumy nechávajú Kuciakovci a Kušnírová na civilný proces. Marček musí vyplatiť rodinám aj majetkové škody – Kuciakovcom 1400 eur a Kušnírovej 3904 eur.

14:54 “Obžalovaný sa odsudzuje na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov,” povedala Sabová. Zaraďuje sa do väzenia s najvyšším stupňom stráženia, pričom jeho majetok prepadáva štátu. Predsedníčka číta celý zoznam vecí, ktoré vyhodnotili ako jeho majetok.

14:52 – Senát rozhodol, že Marček je vinný nielen za vraždy, ale aj za nedovolené vniknutie do domu či za držbu streliva a zbrane bez povolenia.

14:46 – Sabová číta aj prebieh vraždy Molnára. Podľa slov Marčeka išli do jeho domu prvotne len kvôli krádeži.

14:37 – Senát poukázal na to, že objednávateľ označený ako M.K. si objednal u osoby A. Zs. vraždu novinára s tým, že ho treba uniesť. V rozsudku sa spomína aj osoba označená ako P.T., či odsúdený Zoltán Andruskó a osoba T.S. V rozsudku sa píše aj celá chronológia skutku vraždy a tomu, čo jej predchádzalo. Ide o sledovanie Kuciaka. Vo veci sú na inom pojednávaní v rovnakej veci obžalovaní aj Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó. V kauze vystupuje ako svedok bývalý dobrý kamarát obžalovaného Kočnera Peter Tóth, ktorý proti nemu na súde vypovedal.

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: aktualizované, hlavné pojednávanie, Ján Kuciak, Kolárovo, Martina Kušnírová, Miroslav Marček, Peter Molnár, priznanie viny, proces storočia, tri vraždy, výška trestu

Súvisiace články