Domáce Politika Top

ONLINE Poslanci majú za sebou maratón výsluchov. Fico podmienky ako kandidát na ústavného sudcu nespĺňa

Uchádzač na ústavného sudcu Robert Fico. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

BRATISLAVA – Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu vyvrcholí posledným tretím dňom. Na programe je posledná trinástka záujemcov o talár ústavného sudcu. Aj ich si svojimi otázkami preveria poslanci ústavnoprávneho výboru či zástupcovia kancelárie prezidenta. Pýtať sa môžu aj poslanci z iných parlamentných výborov. Najväčšiu pozornosť dnes medzi ašpirantmi na lukratívnu funkciu púta bývalý politik Radoslav Procházka. Záujem však bezpochyby budí aj predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová.

 

00:17 Skončilo sa vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu. ,,Končím 83. schôdzu ústavnoprávneho výboru,” povedal predseda výboru Róbert Madej a poďakoval sa za účasť. Robert Fico je teda jediným kandidátom, ktorý podľa výboru nespĺňa podmienky kandidáta na ústavného sudcu. Teraz je na predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, či do samotnej voľby v pléne zaradí aj Fica. Úlohou poslancov bude následne zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov.

00:02 Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie ku kandidatúre Roberta Fica. Pri uznesení kandidátky Kurilovskej bol proti poslanec Schlosár. Pri zvyšných 38 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú.

23:58 Za schválenie je šesť poslancov, proti šesť. Nikto sa nezdržal hlasovania. Uznesenie poslanci neschválili. Poslanci pristúpia k hlasovaniu každého jedného kandidáta.

23:40 Prvý návrh uznesenia predniesol spravodajca poslanec Ježik. V návrhu na voľbu kandidátov sudcov Ústavného súdu výbor konštatuje, že navrhovaní na sudcov, teda všetkých 40 kandidátov spĺňajú podmienky. Ak sa nepodarí schváliť uznesenie, výbor bude potom postupne hlasovať o splnení podmienok pri každom jednom kandidátovi.

23:32 V rozprave vystúpil poslanec Dostál. Ten sa opäť vyjadril, že Robert Fico nespĺňa podmienky kandidáta na sudcu Ústavného súdu a preto bude hlasovať proti. S jeho názorom súhlasí aj poslanec Miroslav Beblavý. ,,Chcem, aby všetci hlasovali odborne a nie politicky,” reagoval Beblavý. Hlasovať proti bude aj poslanec Baránik.

23:26 Poslanci sa opäť vrátili na svoje miesta. Pokračuje rozprava. Po rozprave sa bude najprv hlasovať o návrhu, že všetci kandidáti spĺňajú podmienky na kandidátov ústavných sudcov.

23:19 Opoziční poslanci z výboru sa už dohodli a sedia na svojich stoličkách. Koalícia za dverami ešte stále premýšľa.

22:49 Predseda ústavnoprávneho výboru Madej ohlásil prestávku do 23:00. Dohodajú sa o tom, ako budú postupovať pri schvaľovaní uchádzačov.

22:44 Poslanci rokujú o tom, ktorí kandidáti splnili podmienky na kandidatúru. Rozhodujú o osude Roberta Fica a Evy Fulcovej.

22:36 Predseda výboru Róbert Madej spoluprácu s kanceláriou prezidenta hodnotí ako korektnú. A poďakoval sa za otázky, ktoré kládli kandidátom. Madej verí, že sa katastrofický scenár nezvolenia dostatočného počtu kandidátov v parlamente nenaplní.

22:34 Zástupca prezidenta Stanislav Gaňa poďakoval výboru za to, že umožnili kandidátom predstaviť sa a poďakoval sa poslancom za spoluprácu. ,,Apelujeme na Národnú radu, aby zvolila vhodných kandidátov,” reagoval Gaňa.

22:32 Výbor na konci čaká hlasovanie o uznesení, pričom poslanci musia preskúmať náležitosti všetkých kandidátov. Samozrejme hlavnou témou bude expremiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico, ktorý sa tiež uchádza o post ústavného sudcu.

22:30 Na otázku poslanca Ľuboša Martináka ohľadom zvyšovania dôveryhodnosti Ústavného súdu reagoval uchádzač Vernarský, ,,konzistentnosť rozhodovaní, primeranosť zverejnovať rozhodnutia Ústavného súdu, určite aj pripravenosť sudcov v primeranej miere”.

22:26 Aj pri Vernarskom mali členovia výboru pochybnosti o tom, či spĺňa podmienku 15-ročnej právnickej praxe. Vernarský vysvetlil, že sa na akademickej pôde venoval právu. ,,Osobne nemám pochybnosti, že prax spĺňam, pôsobil som sedem rokov na akadémii, odkiaľ som prešiel na ústavný súd,” skonštatoval.

22:20 Na tému ohľadom registrovaných partnerstiev rovnakých pohlaví, kandidát Vernarský povedal, že túto tému už v súčasnosti riešime. Ústava nehovorí, že manželstvo je jediný zväzok muža a ženy, ale jedinečný. Preto sa táto téma skôr či neskôr bude riešiť, dodal uchádzač.

22:02 Na otázku Stanislava Gaňu, čo by Vernarský zlepšil na pôde Ústavného súdu odpovedal jasne. ,,V každej inštitúcii sa nájdu oblasti, ktoré treba zlepšovať.” Podľa uchádzača by mal byť Ústavný súd v rozhodovaniach konzistentný a to najmä v senátnej agende.

21:52 ,,Svoju pozíciu v tomto prostredí, o ktorú sa uchádzam, nechápem ako sólistickú. Mojou ambíciou je stať sa plnohodnotným členom kolektívu, v ktorom majú mať svoje zastúpenie kariérni sudcovia, skúsení advokáti, a aj akademici. Verím, že devíza neustáleho tréningu v spájaní právnej teórie s praktickými skúsenosťami z činnosti Ústavného súdu mi túto predstavu umožní naplniť,‘‘ uviedol Vernarský.

Uchádzač Martin Vernarský. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

21:40 Posledným kandidátom na sudcu Ústavného súdu, ktorého vypočuje výbor, je Martin Vernarský. V súčasnosti je poradcom Ústavného súdu, vysokoškolským pedagógom a advokátom.

21:20 Na otázku poslanca Dostála, ako by sa mala zabezpečovať dôveryhodnosť Ústavného súdu, spomenul Truban, že ide osobne z jeho pohľadu o širokú otázku, ale zostal by na tých princípoch, ktoré platia aj dnes.

21:11 Na otázku poslanca Marosza k členstvu v KSČ, odpovedal kandidát Truban jednoznačne. ,,Bol som členom Komunistickej strany Československa.”

21:07 V roku 2009 denník SME publikoval článok, v ktorom bolo uvedené, že Michal Truban poľoval zadarmo u regionálneho politika Milana Kepeňu. Podľa Trubana však nešlo o poľovačku zadarmo, ale o poľovačku za poskytnutie protihodnoty – za umožnenie lovu bažantov v bažantnici. Z dôvodu poškodenia dobrej povesti sa preto obrátil na súd a žiadal finančné zadosťučinenie 150 000 eur a ospravedlnenie v denníku SME. Krajský súd aj najvyšší súd nariadili denníku SME zverejniť ospravedlnenie. Ústavný súd v tejto veci neskôr rozhodol, že rozhodnutím krajského a najvyššieho súdu došlo k porušeniu práva denníka SME na slobodu prejavu. ,,Tento spor nie je ukončený. S rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky som sa nestotožnil,” povedal na margo sporu uchádzač Truban.

21:02 ,,S takotou dilemou prichádza každý sudca,” reagoval na otázku Truban.

21:00 Podľa zástupcu kancelárie prezidenta Mariána Gibu uchádzač Truban zasvätil svoju kariéru do trestného práva. ,,V trestnom práve môže byť niekedy tenká hranica medzi vinnou a nevinnou. Prihodila sa vám situácia, že ste prijali rozhodnutie, ktoré bolo právne v poriadku, ale možno z iného dôvodu ste nemali z neho dobrý pocit.”

Kandidát Michal Truban. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

20:58 Uchádzač Truban chce svojou ,,rozhodovacou činnosťou prispieť k stabilizácii činnosti Ústavného súdu, rozvoja a posunutia vedy ústavného práva za účelom dosiahnutia vyššej právnej istoty tak účastníkov konania, ako aj orgánov aplikujúcich právo, a vo všeobecnosti k lepšej vymožiteľnosti práva a posilneniu a stabilite súdnej moci ako významnej súčasti právneho a demokratického štátu‘‘.

20:51 Truban bol za kandidáta na sudcu ústavného súdu navrhnutý Danielou Švecovou, predsedníčkou Najvyššieho súdu a Slovenskou advokátskou komorou.

20:43 Ako predposledný sa dnes predstaví Michal Truban. Je sudca a predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

20:33 ,,Čo sa týka interupcií ja sa plne stotožňujem s rozhodnutím Ústavného súdu,” podotkol na otázku poslanca Schlosára kandidát Tomašovič. Čo sa týka adopcií osôb rovnakého pohlavia, podľa Tomašoviča nie je Slovensko na to pripravené.

20:25 Oblasť ľudských práv je podľa uchádzača Tomašoviča nesmierne široká. ,,Samozrejme v doterajšej praxi som s ľudskými právami nemal dočinenia. Pre mňa by to bola výzva na doplnenie si vedomostí,” reagoval na otázku Gaňu kandidát Tomašovič.

20:20 Zástupca kancelárie prezidenta Stanislav Gaňa sa pýtal uchádzača ako prvý. ,,Keby ste prešli na Ústavný súd, aké rezervy vidíte v tom, aby ste boli dobrý sudca Ústavného súdu?”

20:15 ,,Som úprimne presvedčený, že moje skúsenosti a vedomosti dostatočne odôvodňujú, že som vhodnou osobou na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,‘‘ uviedol Tomašovič.

Kandidát na sudcu Ústavného súdu Marek Tomašovič. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

20:10 Tomašovič bol za kandidáta na sudcu Ústavného súdu navrhnutý Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a Slovenskou komorou exekútorov.

20:00 Medzi ďalšími kandidátmi je aj Marek Tomašovič, prokurátor, ktorý od roku 2008 pôsobí na Generálnej prokuratúre so zameraním na netrestnú oblasť. V roku 2013 bol medzi tromi zvolenými kandidátmi Súdnej rady na kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorých odobrila aj vláda. Táto trojica kandidátov však bola v júni Radou Európy odmietnutá a Slovensko muselo navrhnúť nových kandidátov.

19:53 Na otázku poslanca Borisa Kollára, či si myslí, že môže Ústavný súd zrušiť ústavný zákon, odpovedala Švecová jasne. ,,Myslím si, že nemôže.”

19:47 Ak by mala Švecová možnosť, zúžila by kompetencie Ústavného súdu. Vysvetlila, že ,,kompetencie sú skutočne veľmi široké čo súvisí aj s veľkým nápadom spisov. Rozhodnutia sú navyše pridlhé a človek sa v nich stratí. Poslednou vecou, ktorú by som sa snažila zmeniť, je rýchlosť konaní”.

19:40 Poslancov zaujímal aj vzťah Švecovej k Harabinovi predtým, ako pôsobila na poste predsedníčky. ,,Vzťahy boli čisto profesionálne a komunikovali sme štandardne v pracovných záležitostiach. Ak sa pýtate, prečo som podala podnety až po mojom nástupe do funkcie, tak preto, že som zistila porušenie pravidiel a z postu predsedníčky mám právomoc podať podnet,” povedala Švecová.

19:35 Švecová je ako predsedníčka Najvyššieho súdu otvorená komunikácii, ,,ja si volám kolegov, diskutujeme”.

Uchádzačka Daniela Švecová. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

19:30 Poslanec Baránik spomenul, že sa hovorí o preobsadzovaní stoličiek. Údajne predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková ašpiruje na post Švecovej. A Švecová naopak ašpiruje na post Macejkovej. Baránik sa kandidátky pýtal, či je vhodné preobsadzovanie stoličiek, keď má slovenská justícia zlú povesť a či by nemali dve vrcholné predstaviteľký uvoľniť miesto mladším. ,,Ja som niečo počula, že by mala záujem. To bola skôr konštrukcia niekoho iného. Ja ašpirujem na sudkyňu Ústavného súdu. To, či doktorka Macejková bude predsedníčkou Najvyššieho súdu momentálne nezávisí odomňa a ani od nej. Mechanizmus je závislý od návrhu. Potom od návrhu Súdnej rady a pána prezidenta. Takže ja si myslím, že v tejto fáze nemôžem absolútne nič povedať k nejakej výmene stoličiek,” reagovala Švecová.

19:22 Zástupcu prezidenta Marián Gibu zaujímalo, či sa Švecovej počas praxe sudkyne stalo, že sa niekto snažil oplyvniť jej rozhodovanie. ,,Som 45 rokov vo funkcii a neobrátili sa na mňa ľudia, ktorí niečo žiadali. V tomto smere nie som sympatický človek. Žijem podľa etických pravidiel. Myslím si, že v tomto smere mám čistý register.”

19:14 Daniele Švecovej bolo v minulosti vytýkané, že verejne nezaujala kritický postoj k pôsobeniu Štefana Harabina, a to v čase, keď bol predsedom najvyššieho súdu a ona bola jeho podpredsedníčkou. Odkedy sa však stala predsedníčkou Najvyššieho súdu, podala na Štefana Harabina niekoľko návrhov na disciplinárne potrestanie.

19:12 ,,Domnievam sa, že svoje dlhoročné skúsenosti by som mohla úspešne uplatniť aj na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Jeho rozhodovanie stále sledujem a mám záujem priamo sa podieľať na jeho rozhodovacej činnosti a tak brániť základné ľudské práva a slobody v demokratickom štáte,‘‘ napísala vo svojom motivačnom liste Švecová.

19:10 Na úvod sa kandidátka Švecová poďakovala tým, ktorí ju navrhli. Švecová bola za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu navrhnutá Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, Notárskou komorou, Slovenskou advokátskou komorou a predsedníčkou Súdnej rady Lenkou Praženkovou.

Kandidátka Daniela Švecová. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

19:09 Po Štiavnickom prišla na rad kandidátka Daniela Švecová. Od roku 1990 pôsobí na Najvyššom súde najskôr ako sudkyňa občianskoprávneho kolégia, neskôr predsedníčka senátu. V rokoch 2005 až 2010 bola podpredsedníčkou najvyššieho súdu a od roku 2014 je jeho predsedníčkou.

19:05 Kandidát Štiavnický súhlasí so zrušením mečiarových amnestií v tej forme, ako to naformuloval Ústavný súd.

18:43 Zástupca kancelárie prezidenta Stanislav Gaňa sa pýtal kandidáta Štiavnického, ako vníma otázku zodpovednosti ústavných sudcov. ,,Okrem právnej zodpovednosti, ústavnej a disciplinárnej, považujem za zodpovednosť samotný sľub. Najvačšia zodpovednosť sudcu je voči občianskej spoločnosti a voči sebe samému, voči svedomiu. Napriek tomu, že som nerozhodoval mnohé veci, sám som ich ako poradca vnímal veľmi empaticky a veľmi autenticky som prežíval zodpovednosť za výsledky nášho konania,” odpovedal Štiavnický.

Uchádzač na ústavného sudcu Ján Štiavnický. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

18:35 ,,Ústavný súd má dobrý základ, aby upevnil svoju zmysluplnosť a povesť nenápadnej sily. Ak mi budú pootvorené dvere k ochrane právneho štátu, prijmem toto poslanie zodpovedne, s vášňou, a so znalosťou práce Ústavného súdu,‘‘ uviedol kandidát Štiavnický počas schôdze výboru.

18:27 Medzitým Dostál na sociálnej sieti informoval, že materiály, ktoré Fico doručil, sú v skutočnosti články stiahnuté z internetu. Priložil aj fotky týchto dokumentov. Píše sa v nich o súdnom konaní v rokoch 2002 až 2004, v ktorých Fico pôsobil ako právny zástupca rodičov obete. ,,Ledabolo vytlačené články narýchlo stiahnuté z internetu. Navyše nedokazujúce, že bol činný v právnickom povolaní. Neuveriteľné. Ten človek si z nás robí ‘srandu’,” napísal Dostál.

Príspevok Dostála, ktorý zverejnil na sociálnej sieti. Zdroj: FB Ondrej Dostál

18:26 Ako ďalší uchádzač sa prišiel predstaviť poradca Ústavného súdu Ján Štiavnický. Za kandidáta ho navrhla dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Andrea Olšovská a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

18:15 Na margo Kollárovej otázky ohľadom etickej a morálnej dilemy v rozhodovaní odpovedal Šorl jasne. ,,Takéto veci u mňa nefungujú.”

18:08 Poslanec Boris Kollár bol zvedavý, či sa uchádzač Šorl dostal do situácie, že za ním boli ľudia, ktorí chceli pohnúť situáciu v ich prospech.

18:04 Poslanec Baránik spomínal aj situáciu, keď súd v Prievidzi, kde je Šorl predsedom, poslal koncom minulého roka 12 aktivistov Greenpeace za protestnú akciu do väzby. Previnilci vyliezli na ťažobnú vežu hornonitrianskych baní. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár o niekoľko dní prikázal ich prepustiť. ,,Tá kauza bola ťažká, obvinení boli zo zahraničia. Pre mňa to je súdne rozhodnutie, do ktorého správnosti ja ako predseda sporu zasahovať nemôžem. Jediné, o čo som sa zaujímal, je, či bolo na súde všetko zabezpečené. Kolegyňa v sobotu rozhodla, ja som sa to dozvedel v nedeľu ráno. Určite som sa tomu nepotešil, nebol som z toho nadšený, prišla mediána kritika,” reagoval na otázky poslanca Baránika kandidát Šorl.

18:02 Poslanec Ján Marosz sa pýtal kandidáta na systémové zmeny v rozhodovaní Ústavného súdu. ,,Ja som fanúšik bezprostrednej justícii. Či sa niečo také dá nastaviť na Ústavnom súde, neviem, ale v tých procesoch, ja som veľmi otvorený k otvorenej komunikácii,” vysvetlil kandidát Šorl.

17:54 Zástupcu kancelárie prezidenta Stanislava Gaňu zaujímalo, keď sa spätne pozrie kandidát Šorl za svojou kariérou, čo považuje za najväčší úspech a tiež aj neúspech. ,,V tej prezentácii som uvádzal len úspechy. Pre mňa sú to publikačné výstupy. Samozrejme ma potešia aj tie rozsudky, ktoré sa stanú základom nejakého ustáleného rozhodovania. Čo sa týka neúspechov. Každé rozhodnutie je ľudské dielo a má svoju chybu. Najväčší neúspech je, keď zoberiete niekoho do väzby a on je nevinný,” reagoval Šorl.

17:49 Uchádzač na sudcu Ústavného súdu Šorl uviedol, že sa venuje predovšetkým súkromnému a občianskemu právu, ako aj právnej histórii.

Uchádzač Robert Šorl. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

17:42 ,,Motivácia uchádzať sa o funkciu ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva z môjho presvedčenia o vlastnej schopnosti zvládnuť túto verejnú službu v prospech občanov Slovenskej republiky. Rôzne právnické povolania vykonávam od roku 1999 po dobu takmer 20 rokov,‘‘ napísal v motivačnom liste kandidát.

17:35 Šorl bol za kandidáta na sudcu Ústavného súdu navrhnutý členmi Súdnej rady Slovenskej republiky, Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou a Slovenskou advokátskou komorou.

17:28 Madej privítal ďalšieho kandidáta Roberta Šorla. V súčasnosti pôsobí ako sudca a predseda na Okresnom súde v Prievidzi. V roku 2006 zložil advokátsku skúšku. Advokácii sa však následne nevenoval a zvolil si kariéru sudcu. Do funkcie sudcu bol vymenovaný v roku 2007.

17:24 Po prestávke predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej opäť otvoril schôdzu výboru s jediným bodom programu – vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Madej dal poslancom na obhliadku materiály, ktoré doručil popoludní predseda Smer-SD a kandidát na sudcu Ústavného súdu Robert Fico. Materiály, majú dokazovať, že spĺňa zákonom požadovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. ,,Ľudsky to poviem, teraz sa nepredvádzajte,” reagoval Madej na poslancov, ktorí mali určité pripomienky. To, či Fico spĺňa podmienky, spochybňoval najmä poslanec Ondrej Dostál. Na koniec rozpravy, bude výbor túto tému riešiť.

16:38 Predseda výboru Róbert Madej dal prestávku do 17: 15 hod.

15:33 Stanislav Gaňa z kancelárie prezidenta sa pýta na zodpovednosť sudcov za svoje rozhodnutia. “Sudca, samozrejme, nesie za svoje rozhodnutia zodpovednosť.  Je tu veľa tých možností, aká situácia môže vzniknúť,” reaguje Šikuta. Upozorňuje napríklad však na problém, ak má spis viac sudcov. Otázka potom podľa neho je, ktorý z nich nesie zodpovednosť napríklad  za prieťahy v konaní. Za škody má podľa neho sudca zodpovedať.

Kandidát Ján Šikuta. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

15:12 „Motívom pre moje rozhodnutie uchádzať sa o tento post je logické vyústenie mojej profesionálnej kariéry sudcu, ktorého povolanie vykonávam od roku 1986,“ napísal v motivačnom liste.

15:10 Siedmy v poradí je dnes Ján Šikuta. Do talára sudcu Ústavného súdu ho navrhla Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

14:55 “S akým rozhodnutím Ústavného súdu nesúhlasíte do takej miery, že by ste dali odlišné stanovisko?” pýta sa Dostál. Szigeti tvrdí, že nesúhlasí s rozhodnutím, ktorým prišlo k zrušeniu Špeciálneho súdu.

14:47 “Boli ste členom politickej strany, alebo ste členom? Nominovala vás nejaká politická strana?” pýta sa poslanec Ján Marozs. “Nie som členom žiadnej politickej strany,” odpovedal.

14:46 Mariána Gibu z kancelárie prezidenta zaujíma, či sa stretáva alebo sa stretol s pokusmi intervenovať u neho či už vo forme príplatku či prihovárania sa.  Szigeti tvrdí, že sa s ničím takým nestretol.

Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu na ústavoprávnom výbore NR SR 25. januára 2019. Na snímke Ľuboš Szigeti. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

14:37 V roku 2009 Szigeti podpísal výzvu Päť viet, v ktorej skupina sudcov otvorene pomenovala problémy v súdnictve. A to v čase, keď bol Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu a Súdnej rady.

14:35 „Verím, že moje pracovné a životné skúsenosti ako aj osobné charakteristiky vytvárajú predpoklady byť vhodným kandidátom na obsadenie miesta sudcu Ústavného súdu SR a tak dôstojne reprezentovať tzv. tretiu moc v štáte,“ tvrdí Szigeti.

14:32 Ďalší v poradí vystúpil Ľuboš Szigeti. Uchádzač je sudcom venujúcim sa najmä občianskemu právu. Od roku 2012 je predsedom Okresného súdu v Galante. Do funkcie sudcu Ústavného súdu ho navrhla Slovenská komora exekútorov.

14:30 Poslanca Ondreja Dostála zaujímalo, kde vidí Straka hranice slobody prejavu. ,,Hranice končia tam, kde sa narúša právo dotknutých, teda tam, kde sa nabúrala sloboda. Každý deň som pripravený ochrániť hodnoty ľudí,” odpovedal uchádzač Straka.

14:25 Počas prejavu sa Straka rozrozprával aj o téme ochrany spotrebiteľa. ,,Situácia nie je dobré. Je mimoriadne dôležité chrániť spotrebiteľa, aby nerezignoval, aby mal pocit bezpečia,” dodal.

14:02 Na margo ochrany nenarodených detí dodal, ,,ja som zástanca tejto ochrany,” skonštatoval Straka. Pokiaľ ide o registrované partnerstvá a adopcie, ,,môj názor korešponduje tomu, čo je v ústavnom poriadku. Vo vzťahu k manželstvu, uznávam zväzok muža a ženy ako jedinečný zväzok”.

13:53 Ako prvý sa uchádzača pýtal zástupca kancelárie prezidenta Marián Giba na to, či má skúsenosti vo svojej sudcovskej praxi s tlakmi počas rozhodovania. ,,V minulosti som myslím bol otestovaný niekoľkokrát. Musel som sa rozhodnúť v neľahkých situáciách a neboli to bezvýznamné posty, voči ktorým som adresoval určité výhrady. Vobec nebolo jednoduché sa vyjadrovať ku kariére pána Harabina,” reagoval Straka.

Kandidát Peter Straka. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

13:46 „Najväčšou motiváciou sú priaznivé výsledky mojej 25 ročnej rozhodovacej praxe podrobené vo viacerých prípadoch testu ústavnosti v konaniach a sťažnostiach pred ústavným súdom,“ píše v motivačnom liste kandidát Straka.

13:44 Ako člen Súdnej rady Straka vo voľbách predsedu Najvyššieho súdu nehlasoval za Štefana Harabina. Na jeho adresu sa vyjadroval kriticky.

13:40 V súčasnosti Straka pôsobí na Krajskom súde v Prešove. V rokoch 2012-2017 bol tiež členom Súdnej rady.

13:34 Po zatiaľ najdlhšom vypočúvaní kandidáta Sopoligu na rad prišiel Peter Straka. Do funkcie sudcu Ústavného súdu ho navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

13:27 Poslanca Ondreja Dostála zaujíma, ako vníma Sopoliga komunistický systém. “To nebol komunizmus ale reálne socializmus pod vedením komunistickej strany,” reagoval kandidát na sudcu Ústavného súdu. Tiež povedal, že on zločiny nepáchal.

13:04 Sopoligi povedal, že bol členom komunistickej strany. “Vyplýva to aj z mojich rodinných pomerov. Nehanbím sa za to,” tvrdí. Stotožňuje sa s Dubčekovou víziou socializmu s ľudskou tvárou.

13:02 Ondreja Dostála zaujíma, aký je Sopoligiho názor na pôsobenie Štefana Harabina v slovenskej justícii. Ako však zároveň poznamenal, tejto téme sa Sopoliga venoval už vo svojom úvodnom rozsiahlom vystúpení. “Či by som povedal či je dobrý-zlý, volte-nevolte, to nie. Do politického boja sa odmietam zapojiť,” povedal Sopoliga.

13:01 Poslanec Ján Marozs povedal, že v Sopoligiho motivačnom liste mu chýbajú vízie a ciele, prečo chce byť ústavným sudcom. Pýta sa preto práve na jeho motiváciu. Sopologi hovorí, že má skúsenosti s ochranou ústavnosti. Ku kandidatúre ho motivovali pozitívne názory na jeho rozhodnutia, ktoré mal od kolegov.

12:44 Beblavého zaujíma, prečo bol Sopoliga tak defenzívny. On na to reagoval, že bol skôr ofenzívny.

12:43 Predseda výboru Róbert Madej povedal, že o Sopoligiho úvodnom vystúpení si “myslí svoje.” 

12:39 Po viac ako hodinovom úvodnom slove Juraja Sopoligu idú na rad otázky. Poslanca Miroslava Beblavého ako prvá zaujíma prečo mal potrebu hovoriť hneď v úvode tak dlho.

12:04 Nesúhlasne sa vyjadril aj na margo toho, že by mal vzťahy s politickou mocou.

Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu na ústavoprávnom výbore NR SR 25. januára 2019. Na snímke Juraj Sopoliga. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

11:39 Sopoliga sa hneď v úvode svojho vystúpenia ohradil voči mediálnym tvrdeniam, že bránil Harabina.  Spájanie s ním odmieta. To, že by bol Harabinov lokaj si podľa vlastných slov vyprosuje.

11:32 Štvrtý sa k slovu dostal Juraj Sopoliga. Jeho návrh predložil generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Sopoliga momentálne pôsobí ako sudca a predseda senátu krajského súdu v Košiciach. „Názor generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vhodnosti mojej osoby uchádzať sa o pozíciu ochrancu ústavnosti ma pozitívne motivoval k opätovnému absolvovaniu procesu prístupu k tejto najvyššej verejnej funkcii v systéme súdnej moci,“ vysvetľuje v motivačnom liste. O post ústavného sudcu sa už uchádzal aj v minulosti.

 11:15 Poslanca Ondreja Dostála zaujímalo, aký má Sluk názor na pôsobenie Štefana Harabina v slovenskej justícii. Sluk ako sudca na kolegu sudcu reagovať nechcel.

11:13 Na otázku, či bol alebo je členom nejakej politickej strany: “Nikdy som nebol, a mám taký postoj, že ani nemienim byť členom žiadnej politickej strany ani hnutia.” 

10:55 Podľa Sluka je prirodzené, že príde situácia, keď v súdnictve vznikne rodinná väzba. “Ale to sa dá vyriešiť,” tvrdí.  Ako príklad uviedol prípady, keď sa manželia spoznali pri práci na súde a jeden z nich potom odišiel pracovať inde.

10:34 Post sudcu ústavného súdu označil za službu krajine, o ktorú sa uchádza „aj preto, že to nie je služba jednoduchá. Je to poslanie, v ktorom viem a chcem zúžitkovať všetko to, s čím som sa stretol, nadobudnuté odborné vedomosti i získané praktické skúsenosti.“

10:32 Ako tretí pred poslancov ústavoprávneho výboru predstúpil Marián Sluk. Do funkcie sudcu Ústavného súdu ho navrhla Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2010 pôsobí ako sudca občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR a zastáva aj funkciu predsedu senátu.

10: 23 “Súčasná ústavná úprava nebráni zákonnej úprave registrovaných partnerstiev,” povedal Procházka.

Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu na ústavoprávnom výbore NR SR 25. januára 2019. Na snímke Radoslav Procházka. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

10:15 Poslanec Ján Marozs sa Procházku pýta, či cíti spoluzodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza slovenská spoločnosť. Ten reagoval, že k svojmu politickému pôsobeniu sa vyjadril už veľmi jasne.  “Som teraz na pôde ústavoprávneho výboru, ktorý skúma spôsobilosť uchádzačov o funkciu sudcu Ústavného sudu.”

10:09 Procházka: “Môj odchod z parlamentu je ukážkový príklad neslávneho konca.”

10:01 Poslanca Ondreja Dostála zaujíma, či je možné morálnu integritu posudzovať iba podľa jednej oblasti – oblasti práva. “Nedá sa celý človek hodnotiť podľa jedného jeho výseku,” povedal Procházka. “Upäť sa na jeden úsek, alebo čin či sériu rozhodnutí nedáva celkový obraz,” uviedol. Svoju integritu považuje za svoju silnú stránku.

9:56 Marián Giba z kancelárie prezidenta sa Procházku pýta, ktorý s dosiahnutých výsledkov si on sám najviac cení, a naopak, ktoré rozhodnutie, ktoré v živote urobil, by zmenil. “Viete, ja si myslím, že v oblasti základných práv a slobôd tie najväčšie úspechy musia mať konkrétnu podobu,” reagoval a vymenoval príklady osôb a rodín, ktorým pomohol. Na to, aké bolo jeho najväčšie zlyhanie povedal, že je to “veľmi citlivá a osobná otázka na debatu so spovedníkom alebo najlepšími kamarátmi,”

9:48 “Moja integrita ako ústavného právnika sa vždy opierala o dve nohy,” povedal Procházka. Tou prvou je to, že vždy keď vznikol nejaký spor o základné práva, nikdy nebol podľa vlastných slov ticho. Za druhú nohu považuje to, že nikdy svoje postoje neprispôsoboval väčšinovému vkusu či politickým požiadavkám. “Vždy som si povedal svoje, bez ohľadu na to, či sa to niekomu mohlo páčiť alebo nie,” tvrdí.

9:43 Expolitik a právnik, ktorý sa dlhodobo venuje ústavnému právu o sebe v motivačnom liste hovorí, že ústavné právo bolo a vždy bude jeho vášňou. „Fakt, že som vo svojom doterajšom profesijnom živote nielen akademikom a advokátom, ale som, hoci relatívne krátko, pôsobil aj ako zákonodarca, považujem za dôležitú skúsenosť aj pre účely ochrany ústavnosti,“ tvrdí.

9:42 Druhý v poradí prichádza na rad Radoslav Procházka. Toho do funkcie navrhol poslanec Marek Maďarič. Od jeho odchodu z politiky je to vôbec jeho prvé verejné vystúpenie.

9:40 Poslanec Ondrej Dostál sa opäť pýta na to, či docent Robert Fico poslal dokumenty, ktoré by dokladovali, že Robert Fico má potrebnú 15-ročnú prax. Dostál už tretí deň poukazuje na to, že v prípade Ficovej odbornej praxe mu chýba 15 mesiacov do splnenia povinného limitu.

9:28 Na otázku poslanca Jána Marozsa, či je členkou strany Most-Híd, ktorej člen poslaneckého klubu ju do funkcie navrhol, alebo nejakej inej politickej strany, Pitoňáková odpovedala, že s Eduardom Adamčíkom ju spojila osobná skúsenosť, no viac sa k tomu vyjadrovať nechce. Politika ju podľa vlastných slov neláka a neujíma.

9:17 “Myslím si, že sudcovia Ústavného súdu by mohli viac vystupovať v médiách,” povedala. Podľa nej by to bolo dobré na to, aby sa dôvody niektorých závažných rozhodnutí, ktoré Ústavný súd prijme, vysvetlil verejnosti.

9: 07 Ako prvá sa dnes k slovu dostane Zuzana Pitoňáková, ktorú do funkcie navrhol poslanec Eduard Adamčík (Most-Híd). Pätnásť rokov zastupuje ako advokátka klientov v rôznych oblastiach práva. „Ochranu základných práv a slobôd a ochranu ústavnosti považujem za najdôležitejšiu a najzodpovednejšiu úlohu každého právnika,“ uvádza v motivačnom liste. Od roku 2008 pôsobí ako externá poradkyňa Ústavného súdu.

9:05 Predseda ústavoprávneho výboru Róbert Madej otvoril tretí rokovací deň schôdze výboru s jediným bodom programu – vypočúvaním kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu na ústavoprávnom výbore NR SR 25. januára 2019. Na snímke Zuzana Pitoňáková. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Verejné vypočúvanie už má za sebou 26 kandidátov na ústavných sudcov zo 40. Dnes je na programe posledných trinásť. V stredu sa predstavili Ján Drgonec, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Robert Fico, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská a Martin Javorček. Ich vypočúvanie zabralo celý deň. Včera to bolo ešte o dvoch kandidátov viac. Pred výbor sa postavili Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár a Edita Pfundner.

Kandidátka Eva Fulcová, ktorá sa mala vypočúvaniu podrobiť ešte v stredu sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov, a na výsluch neprišla. Ako sa v jej prípade bude postupovať, zatiaľ jasné nie je.

Schôdza ústavnoprávneho výboru Národnej rady s jediným bodom programu – vypočúvanie záujemcov o kreslo ústavného sudcu – je totiž plánovaná až do piatka večera. Budúci týždeň v utorok sa následne začína prvá tohtoročná schôdza parlamentu. Na nej už majú poslanci voliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska bude môcť vybrať deviatich.

*Z vypočutia online informujú Veronika Kováčová a Henrieta Hačundová