Spoločnosť Koronavírus Domáce

Opatrenia prijímané na zamedzenie ďalšieho šírenia koronavírusu majú výrazný dopad aj na prenajímateľov a nájomcov

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Opatrenia prijímané na zamedzenie ďalšieho šírenia koronavírusu majú výrazný dopad aj na prenajímateľov a nájomcov v celom regióne strednej a východnej Európy. Ako ďalej konštatuje spoločnosť Colliers International, dostávajú sa do zložitej situácie. Na jednej strane prenajímatelia budú, pochopiteľne, chcieť vyberať nájomné, aby chránili svoje investície. Na druhej strane sa nájomníci budú chcieť zamerať na zabezpečenie budúcnosti svojich podnikov a zamestnancov.

 

„Okrem nútených alebo dobrovoľných prevádzkových uzávierok pre maloobchod, reštaurácie, bary, zábavu, ubytovacie zariadenia, kancelárie a niektoré výrobné závody, ktorých účelom je chrániť zdravie ľudí, sa týmto prenajímatelia a nájomníci dostávajú do veľmi zložitej situácie. Toto je skutočne nezmapované územie. Pandémia a s ňou súvisiace núdzové režimy obmedzujú „bežný biznis“ mnohých jednotlivcov a firiem. Jedným zo spôsobov, ako v dlhodobom horizonte pomôcť chrániť všetky záujmy je preto určite dosiahnutie kompromisu,“ načrtol možné riešenie regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu Kevin Turpin.

Ako dodal riaditeľ a vedúci kapitálových trhov strednej a východnej Európy Luke Dawson, dúfajú, že krajiny celého regiónu prinesú rôzne potrebné opatrenia. “Kým však nebudú jasnejšie, je nevyhnutné, aby sme hľadali realizovateľné riešenia, ktoré budú fungovať v súčinnosti s nimi. Namiesto toho, aby sme sa najskôr zamerali na právne spory ohľadom platieb, vidíme prvé prípady prenajímateľov, ktorí zvažujú krátkodobé prázdniny na platenie prenájmu alebo ponúkajú zmluvné obdobia bez platby nájomného. Na oplátku očakávajú, že nájomníci zvýšia dĺžku nájomného o takéto, prípadne dlhšie obdobie,” priblížil Dawson.

Celú situáciu skomplikoval v regióne strednej a východnej Európy podľa Colliers International aj ďalší fakt, a to, že krajiny, ktoré neprijali euro alebo naň nie sú naviazané, boli v období od februára do marca 2020 svedkami oslabenia hodnoty svojej meny približne o 10 %. Výnimkou je len rumunský lei, ktorý oslabil iba o 1 %, a to najmä v dôsledku zásahu centrálnej banky. “Vzhľadom na to, že väčšina prenájmov v strednej a východnej Európe je denominovaná v eurách, môže táto skutočnosť predstavovať ďalší tlak na nájomcov, predovšetkým na tých, ktorých príjmy sú tvorené prevažne v miestnych menách,” konštatuje spoločnosť.

Colliers International Group Inc. je globálna spoločnosť ponúkajúca poradenské služby v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu. Pôsobí v 68 krajinách sveta a celkovo zamestnáva viac ako 15 000 pracovníkov.