Domáce Top

Opozícia sa pokúsi o zmeny: Pôjde o tepelnú energetiku

BRATISLAVA – Opoziční poslanci za OĽaNO-NOVA a SAS sa v parlamente opätovne pokúsia presadiť zmeny v zákone o tepelnej energetike. Jozef Viskupič, Eduard Heger (obaja OĽaNO-NOVA) a Karol Galek (SaS) navrhujú, aby sa pri výstavbe domových kotolní zrušilo postavenie veľkých dodávateľov tepla v stavebnom konaní ako dotknutého orgánu, ktorého stanovisko je ako účastníka konania záväzné. Veľkí výrobcovia tepla by tak nemali právomoc zúčastniť sa stavebného konania pri výstavbe domových kotolní.

Aktuálny stav, kedy veľký dodávateľ ako dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko, podľa opozičných zákonodarcov znamená právo veta miestnej teplárne na zablokovanie výstavby vlastných kotolní v bytových domoch, teda akési teplárenské nevoľníctvo. „Hlavným cieľom návrhu zákona je, aby si žiadatelia o stavebné povolenie, napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, mohli zvoliť výhodné dodávky tepla a aby im nemohla byť znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome,“ vysvetľujú poslanci OĽaNO-NOVA a SaS.

V slobodnej spoločnosti a právnom štáte je podľa nich absurdné, aby akýkoľvek ekonomický subjekt svojím stanoviskom mohol vetovať vznik vlastnej konkurencie, či svojvoľne brániť v konaní nezaloženom na princípe podnikania. „Pokiaľ je odberateľovi, respektíve v konečnom dôsledku konečnému spotrebiteľovi obmedzená možnosť alternatívneho riešenia zásobovania teplom, ktorého cieľom je predovšetkým zníženie výdavkov na energie, reálnym dopadom je najmä prehlbovanie energetickej chudoby na Slovensku,“ argumentujú Viskupič, Heger a Galek.

Opoziční poslanci sa podobný návrh pokúšali presadiť aj v minulom volebnom období, parlament ho trikrát neschválil. “Momentálne platí Smerom prijatý zákon, podľa ktorého ľudia musia platiť vysoké výpalné zbohatlíkom. Fico doslova predal ľudí finančným skupinám, urobil z nich rukojemníkov závislých od štátu. Neexistuje iné vysvetlenie, iba to, že Smer je nástrojom finančných skupín na zákerné tunelovanie peňaženiek občanov,“ uviedol vtedy Viskupič.

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) zaslal v minulosti hospodárskeho výboru parlamentu list. V ňom sa ohradil voči niektorým tvrdeniam opozičných poslancov, ktorí sa snažili, respektíve snažia zmeniť zákon o tepelnej energetike. Výrobcom tepla sa nepozdáva najmä tvrdenie, že novela zákona o tepelnej energetike z roku 2014 im dala právo veta pri budovaní domových kotolní.

“Stavebný úrad v stavebnom konaní posúdi každé záväzné stanovisko dodávateľa z hľadiska dodržania rozsahu pôsobnosti dodávateľa vyplývajúcej zo zákona o tepelnej energetike. Ak pritom zistí, že záväzné stanovisko dodávateľa bráni povoleniu výstavby zdroja tepla, je povinný začať konanie o riešení rozporov medzi záväznými stanoviskami. Podľa stavebného zákona, ak vznikne spor v dôsledku záväzného stanoviska vlastníka sietí, postúpi stavebný úrad takéto záväzné stanovisko nadriadenému orgánu, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo hospodárstva SR. V skutočnosti teda dodávateľ v stavebnom konaní nemá právo veta ako bolo prezentované, dokonca aj v NR SR,“ vysvetľujú teplári v liste, ktorý má k dispozícii portál vEnergetike.sk.

Teplárenské spoločnosti upozorňujú na to, že veľké právomoci v oblasti tepelnej energetiky majú jednotlivé samosprávy. Obce by sa mali riadiť pri povoľovaní odpájania sa od centrálneho zásobovania teplom (CZT) svojou vlastnou koncepciou rozvoja v oblasti tepelnej energetiky, ktorú by mali aktualizovať raz za päť rokov. “Ak sa obec rozhodne povoľovať odpájanie od CZT, musí si uvedomiť, že ostatným jej obyvateľom na CZT stúpne cena tepla a zhorší sa kvalita ovzdušia na danom sídlisku. Súčasne by obec mala obyvateľom predstaviť aj plán B, ako bude riešiť zásobovanie obyvateľstva teplom, respektíve čo spraví, ak sa systém CZT rozpadne,“ upozorňujú teplári, podľa ktorých každé odpojenie od CZT znamená nielen vyššie platby za teplo pre tých, ktorí zostávajú na CZT, ale aj precedens, ktorý smeruje k rozpadu CZT.