Domáce Top

Opozičné návrhy dnes v parlamente opäť neprechádzali

BRATISLAVA – Parlament dnes zamietol novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou chceli poslankyne za OĽaNO na čele s Erikou Jurinovou odstrániť diskriminačný stav v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov u osôb, ktoré do 31. decembra 2003 poberali starobný dôchodok a boli povinne dôchodkovo poistené z titulu svojho zamestnania.

Opozičné poslankyne upozorňovali, že podľa platného zákona tieto osoby za obdobie do konca roka 2003 nemajú nárok na zvýšenie starobného dôchodku a odvedené sociálne odvody sa im ani nezapočítali. Opozičné poslankyne preto navrhovali spätne prepočítať zvýšenie starobných dôchodkov pre osoby, ktoré do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku boli z titulu postavenia poistenca povinne dôchodkovo poistené.

Súčasné znenie zákona o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. januára 2004, priznáva nárok na zvýšenie dôchodku aj pre tých dôchodcov, ktorí súčasne pracujú a poberajú dôchodok. Poistencom, ktorým vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004 a ktorí nepoberali počas vykonávania zamestnania starobný dôchodok, vznikol nárok na zvýšenie tohto dôchodku.

“Nový zákon o sociálnom poistení však nemyslel na zvýšenie starobných penzií pre starobných dôchodcov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a ktorí v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku súčasne pracovali a mali povinnosť platiť si povinné dôchodkové poistenie,” tvrdia poslankyne za OĽaNO. V porovnaní s pracujúcimi dôchodcami po 1. januári 2004 sú podľa nich tieto osoby diskriminované.

Obce nebudú schvaľovať chov všetkých nebezpečných živočíchov

Obce nebudú schvaľovať chov všetkých druhov nebezpečných živočíchov, nielen triedy cicavcov, ako je to dnes. Poslanec za OĽaNO Martin Fecko v parlamente neuspel s novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorou presadzoval rozšírenie právomocí pre miestne samosprávy.

V praxi mali obce, respektíve obecné zastupiteľstvá, podľa Feckovho návrhu udeľovať súhlas aj s chovom alebo držaním nebezpečných pavúkovcov, parýb, obojživelníkov a plazov, ktoré sú vymenované vo vyhláške o chove nebezpečných živočíchov. Obce budú tak ako doteraz rozhodovať o držbe alebo chove nebezpečných zvierat iba v kategórii cicavcov.

Fecko návrh opakovane neúspešne presadzoval aj v minulom volebnom období.