Optimalizácia siete škôl môže ušetriť 17 miliónov eur ročne, tvrdia analytici

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Účelnejšia a hospodárnejšia organizácia siete škôl by mohla priniesť ročne úsporu 17 miliónov eur, z toho zhruba 15 miliónov eur na osobných nákladoch. Vyplýva to z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR. Analytici v nej uvádzajú, že presun študentov do väčších škôl by pomohol aj vyššej kvalifikovanosti výučby. Menej efektívna sieť a výsledný vyšší počet zamestnancov viaže finančné prostriedky, ktoré by podľa nich mohli slúžiť na odmeňovanie kvality.

„V dôsledku negatívneho demografického vývoja a ochrany malých škôl je sieť základných škôl menej efektívna ako v minulosti,“ priblížil ÚHP. Doplnil, že počet žiakov základných škôl od roku 2000 klesol o 31 percent a počet učiteľov sa znížil o zhruba 21 percent. Sieť stredných škôl sa podľa analytikov prispôsobila lepšie, keďže počet učiteľov klesol približne rovnako ako počet žiakov. V blízkej budúcnosti očakáva ÚHP nárast, ktorý by sieť čiastočne zefektívnil. Odborníci z analytického útvaru ministerstva tvrdia, že efektivitu by mohli zlepšiť minimálne limity na počet žiakov v triede či na veľkosť školy pri zaraďovaní do siete. Dodávajú však, že existuje voľný systém výnimiek a chýbajú sankcie.

Analytici útvaru v revízii tiež poukázali na krajiny, ktoré aj s vyšším počtom žiakov na učiteľa dokážu dosahovať nadpriemerné výsledky v medzinárodnom testovaní PISA. „Nízky počet žiakov na učiteľa pritom neznamená nutne lepšie výsledky žiakov,“ podotkli. Týka sa to napríklad Nemecka, Veľkej Británie či Holandska. Doplnili, že viac žiakov na učiteľa nezvyšuje ani podiel žiakov so zlými výsledkami.

Analytička Inštitútu finančnej politiky Ľuba Habodászová vo svojom minuloročnom komentári zhodnotila, že na výsledky žiakov má vplyv nielen prostredie, ale aj školy. Podľa Habodászovej na Slovensku neplatí heslo „dobrá škola za rohom“. Výsledky žiakov sa líšia od krajov a ich rôznosť sa dá pripísať rozdielom v školách. Žiaci v zmiešaných školách majú nižšiu priemernú úspešnosť s rastúcim podielom znevýhodnených žiakov na škole. Racionalizácia na základe veľkosti školy, ale aj úprava školských obvodov, má podľa analytičky potenciál zlepšiť výsledky žiakov.

Dodáva, že zvýšený počet žiakov zo znevýhodneného prostredia môže byť dôsledkom aj umelo vytvorených obvodov. Revízia výdavkov je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, v rámci ktorého projekt reformuje pravidlá, nastavuje procesy a posilňuje inštitúcie, ktoré podporujú prijímanie rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze vo verejnom sektore.

Viac o téme: optimalizácia, sieť škôl, školstvo, Slovensko, Útvar hodnoty za peniaze

Súvisiace články