Domáce Politika Spoločnosť

Orgány verejnej správy majú nedostatočnú vnútornú kontrolu. Mitrík upozornil na audit

Predseda Najvyššššieho kontrolného úradu Karol Mitrík. Zdroj: SITA / Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA – Dôvodov, prečo je v hospodárení verejnej správy množstvo nedostatkov, je stále veľa. Ako ďalej na dnešnej tlačovej besede uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík, tento stav má rôzne príčiny, kontrolóri však zaznamenali jednu podstatnú. “Je to nefunkčný systém vnútornej kontroly,” povedal Mitrík s tým, že tento problém existuje na ministerstvách, im podriadených organizáciách alebo iných subjektoch verejnej správy.

“Poznatky NKÚ svedčia o tom, že kontrola ako nástroj riadenia nie je dostatočne využívaná a nezameriava sa na podstatné riziká, ale skôr sa venuje len formálnym stránkam nakladania s finančnými prostriedkami, s majetkom a v podstatnej kontrolórskej otázke, či finančné prostriedky v tom verejnom sektore boli vynaložené hospodárne, efektívne a účinne, sa venujeme málo,” skonštatoval Mitrík.

Mnohými nedostatkami, ktoré NKÚ zistil, by sa podľa Mitríka pri fungujúcom systéme vnútornej kontroly nemuseli zaoberať. Za mimoriadne vážny problém v tejto súvislosti považuje nedostatočné využívanie potenciálu vnútorného auditu. “Práve vnútorný audit je významný nástroj riadenia, ktorý má slúžiť predovšetkým vedeniu organizácie,” povedal s tým, že audit umožňuje zamerať sa na podstatné oblasti a uistiť sa, že konkrétne verejné politiky sú vykonávané správne. “Ak by sme vnútorný audit využívali efektívnejšie, nemuseli by sme v správe o našej činnosti poukazovať na závažné nedostatky, z ktorých viaceré končia v agende orgánov činných v trestnom konaní,” zdôraznil Mitrík.

Pokiaľ je vnútorný audit využívaný, podľa Mitríka sa tak často deje pri menej podstatných veciach. “Na kontrolu cestovných účtov, možno na knihy jázd a menej dôležité veci,” uviedol. Význam auditu spočíva podľa Mitríka v tom, že šéfom inštitúcií ukáže slabé miesta, aby vedeli posúdiť, či dobre hospodária, či konajú v súlade so zákonom a či využívajú prostriedky efektívne.

NKÚ v minulom roku vykonal 332 kontrol, pri ktorých skontrolovali 331 subjektov. “Z našich kontrol vzišlo viac ako 900 odporúčaní a následne subjekty prijali viac ako 500 nápravných opatrení,” dodal Mitrík.