Regióny Bratislava Top

OSTRO SLEDOVANÁ KAUZA: Voľba riaditeľa školy mala šokujúci priebeh aj výsledok

BRATISLAVA – Stredajšou voľbou riaditeľa školy pre Základnú školu spolu s materskou sa aspoň nachvíľu upokojila už dosť vyostrená situácia. Zoznam.sk bol v mieste diania a ako prvý vám prináša šokujúci priebeh aj výsledok. Kto sa stal nakoniec trvalým riaditeľom pre stovky detí? Včerajšia napätá atmosféra na Miestnom úrade v Rusovciach by sa dala krájať.

 

V stredu 22. septembra opäť zasadla Rada školy a inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie, aby vydali konečný verdikt a rozhodli o budúcnosti školy na Vývojovej ulici. V poradí druhé výberové konanie sa konalo na Miestnom úrade o 17:00. Vedomosti a skúsenosti si zmerali dvaja kandidáti. Prvým nebol nikto iný ako dlhoročný bývalý riaditeľ školy Rastislav Kunst, ktorý sa o post uchádzal neúspešne aj v prvom kole. Druhým bol prekvapivo dočasný riaditeľ prodekan Ľudovít Hajdúk. Pod jeho záštitou fungovala základná a materská škola v poslednom mesiaci. Prvé výberové konanie na post riaditeľa sa uskutočnilo 8. júna, Kunst v ňom zvíťazil v počte hlasov 8:2. Vtedy ho však hlava mestskej časti a zároveň zriaďovateľ školy, Lucia Tuleková Henčelová nevymenovala do funkcie.

Celá voľba bola premietaná aj online.
Zdroj: Zoznam.sk

Celá voľba prebiehala za prísnych pandemických opatrení, vstup bol umožnený iba očkovanej verejnosti. Dostavili sa desiatky ľudí, prevažne učiteľov, ktorí chceli vyjadriť podporu najmä Kunstovi. Na začiatku mali kandidáti priestor na prezentovanie svojich zámerov a cieľov, ktoré chcú v škole dosiahnuť. Nasledovali otázky zo strany 10-člennej Rady školy, ktorá dala priestor aj verejnosti. Starostka sa od voľby tentokrát dištancovala a sedela medzi obecenstvom. Kunst pôsobil na škole 5 rokov a z jeho prezentácie bolo cítiť, že jej prostredie dôkladne pozná. Na otázku, čo bývalého riaditeľa motivovalo uchádzať sa po neúspechu aj v druhom kole odpovedal, že „Nedokončená práca, pocit krivdy, podpora zo strany pedagógov aj časti rodičov.“

Desiatky ľudí si prišlo vypočuť finálny výsledok.
Zdroj: Zoznam.sk

Ešte pred voľbou si starostka neodpustila status na sociálnej sieti

Starostka Henčelová, ktorá už v minulosti vyjadrila svoj nesúhlas so zvolením jedného z kandidátov na pozíciu riaditeľa školy, vyjadrila len pár hodín pred novou voľbou svoje stanovisko na sociálnej sieti. V statuse pospomínala na svoje školské časy a vysvetlila svoju snahu urobiť z rusovskej školy najlepšiu v meste: V tejto súvislosti mi veľmi záleží na dianí v našej škole. Nikdy som sa netajila zámerom spraviť z našej rusovskej školy tú najlepšiu školu. Moja snaha riešiť problémy, ktoré sa roky neriešili, narazila na výrazný odpor. Tomu aj rozumiem, ako ľudia nemáme radi zmeny. Na druhej strane, bez zmeny zabehnutých postupov sa nevieme zlepšovať,“ napísala sa so sklamaním, že mnohí Rusovčania podľa jej slov vozia deti radšej do škôl v meste. „Napriek popularite, ktorú mi zabezpečujú „zaručené“ informácie, zverejnené v posledných dňoch v slovenskom bulvári (zdrojom sú aj vyhlásenia niektorých našich poslancov), či petícia za moje odvolanie v súvislosti s postupom pri voľbe riaditeľa školy, ktorú organizuje človek bez trvalého pobytu v Rusovciach (a jeho deti nenavštevujú našu školu či škôlku), trvám na správnosti mojich krokov,“ smerovala slová kritiky aj na médiá. Z jej tajomných vyjadrení ďalej možno vyčítať, že všetky inštitúcie zaoberajúce sa údajnou šikanou na pracovisku potvrdili Kunstovu nevinu. To bol aj dôvod prečo ho nevymenovala v prvom kole.

Status starostky Rusoviec na facebooku.
Zdroj: fb Lucia Henčelová

Na STAROSTKU podali TRESTNÉ OZNÁMENIE! KAUZA voľby riaditeľa školy v RUSOVCIACH naberá na obrátkach!

Dlhoročný kandidát, ktorého v statuse starostka spomínala bol jej názormi prekvapený: “Neviem, či je to zrovna vhodná forma komunikácie cez sociálne siete, kde vystupuje ako súkromná osoba, ale vyjadruje sa tam ako štatutár. Beriem to ako ďalší útok na moju osobu,” ďalej prezradil ako vníma nové obvinenia, ktoré padli v statuse: “Ja si myslím, že sú to opäť nejaké jej vykonštruované názory, tak aby bola pred voľbou ovplyvnená verejná mienka voči mojej osobe,” zhodnotil.

Status starostky Rusoviec na facebooku.
Zdroj: fb Lucia Henčelová

Zverejnila aj dôvody prečo Kunstovi nedala svoju dôveru

V stanovisku na facebooku hlava Rusoviec rozobrala aj ďalšie argumenty a poukázala na chyby jej očividne nesympatického kandidáta Rastislava Kunsta: „Slabý písomný a ústny prejav (v osobnom dotazníku v textovej časti je množstvo gramatických a štylistických chýb, hoci jednou zo základných podmienok výberového konania je ovládanie spisovného jazyka v ústnom i písomnom prejave),“ nešetrila Kunsta Henčelová. „Niekoľkonásobné porušenie školskej legislatívy, – zanedbanie bezpečnosti detí i zamestnancov (absencia pravidelných revízií a údržby zvereného majetku),“ pokračovala vymenúvaním dôvodom jej nedôvery. Nevhodné vyhodnotenie vyhrotených situácií v škole (napr. do školy aj napriek upozorneniu zriaďovateľa bola do pracovného pomeru prijatá vychovávateľka, voči ktorej bolo vedené trestné konanie vo veci ublíženia blízkej a zverenej osoby, spôsob riešenia situácie so striedaním učiteľov na 1. stupni),“ vytiahla proti bývalému riaditeľovi všetky zbrane. To či sa starostkine obvinenia zakladajú na pravde alebo koná len z čistej antisympatie, ostáva nezodpovedané. Ľudí jej príspevok rozdelil na dva tábory. Jedna strana tvrdila, že je to od starostky nevhodné a ovplyvňuje voľbu, druhá sa stotožňovala s jej stanoviskom.

Status starostky Rusoviec na facebooku.
Zdroj: fb Lucia Henčelová

KAUZA Starostka vystavila dlhoročnému riaditeľovi školy STOPKU! Boj sa stupňuje

Kto z koho

Po prezentáciách kandidátov a otázkach nasledovala tá najdôležitejšia časť a to samotná voľba. Tento krát však bola utajená a prebehla iba za prítomnosti hlasujúcich – členov rady. Po úmorných troch hodinách v dusnej atmosfére sme čakali ďalšiu pól hodinu pred úradom na finálny verdikt. Rastislav Kunst vyšiel z budovy so širokým úsmevom a s radosťou oznámil dlho očakávaný výsledok, „8 ku 3,“ vyslovil s tým, že získal 8 hlasov z 11 hlasujúcich. Nasledoval potlesk a mnohopočetné gratulácie od prítomných zamestnancov školy. “Som nesmierne rád, že som získal viac ako 50% hlasov členov rady školy, že túto komisiu presvedčila moja prezentácia a že ma odporučili na vymenovanie aj po druhýkrát,” vyjadril svoje pocity pre Zoznam.sk víťazný kandidát.

Kandidát vľavo – Ľudovít Hajdúk
Kandidát vpravo – Rastislav Kunst
Zdroj: Zoznam.sk

Zriaďovateľ školy, teda starostka podľa slov Kunsta prisľúbila, že kandidáta vymenuje do funkcie do konca septembra. Kunst ako budúci riaditeľ, zvolený na 5 rokov by mal do pozície nastúpiť 1. októbra. To či starostka aj druhýkrát nevyužije svoje právo veta a voľbu nespochybní ostáva otázne. Isté však je, že by na to musela zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a získať podporu 7 z 9 mestských poslancov, ktorí by sa stotožňovali s jej názorom Kunsta nevymenovať.

Veľký prieskum spokojnosti občanov s primátormi a starostami: Hlasujte v ankete a zistite akú dôveru má zástupca vášho mesta alebo obce

Starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová sa pre Zoznam.sk na mieste odmietla vyjadriť a preto sme jej zaslali dodatočne mail, v ktorom sa jej okrem iného pýtame aj na to, či svoje právo veta využije tak ako v minulosti, alebo víťazného kandidáta predsa len do funkcie vymenuje. Na jej odpoveď stále čakáme a článok s jej vyjadrením budeme aktualizovať.