Politika Spoločnosť Domáce

Pacientom po mozgovej porážke hrozia vysoké doplatky. Rezort zdravotníctva pracuje na úprave

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Pacientom, ktorí prekonali v dôsledku krvnej zrazeniny uviaznutej v mozgovej tepne cievnu mozgovú príhodu, respektíve majú vysoké riziko takejto závažnej komplikácie, hrozia od januára 2021 vysoké doplatky za lieky vo výške od 30 do 80 eur. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že si to uvedomuje, ukazuje však na predchádzajúce vedenie. Chce preto upraviť legislatívu.

 

Slovenská neurologická spoločnosť poukázala na to, že moderná antikoagulačná liečba chráni na Slovensku pred prvými aj opakovanými mozgovými príhodami okolo 75-tisíc pacientov. Len približne 25-tisíc z nich má byť nastavených na liek, ktorý bude mať od januára generickú náhradu. Odborníci hovoria, že zvyšných okolo 50-tisíc pacientov užíva lieky, ktoré nemajú generickú náhradu a majú odlišný profil účinnosti a bezpečnosti. Nová revízia úhrad bude mať podľa odborníkov za následok, že socio-ekonomicky citlivá skupina seniorov bude musieť za túto liečbu doplácať niekoľko desiatok eur mesačne.

Tiež zdôraznili, že mozgová porážka odborne nazývaná cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje vysokú záťaž pre spoločnosť, nakoľko viac ako polovica pacientov po jej prekonaní stratí sebestačnosť, zostáva odkázaná na sociálnu podporu štátu a pomoc svojich blízkych. Mnohým cievnym mozgovým príhodám sa však dá predchádzať. Prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová uviedla, že nakoľko cievna mozgová príhoda sa často vracia a v priebehu roka môže postihnúť pacienta aj niekoľkokrát, je dôležité, aby sme toto riziko minimalizovali. “To nám dnes umožňujú lieky zo skupiny tzv. nových orálnych antikoagulancií (NOAK), ktoré riedia krv pacienta a chránia ho pred vznikom krvných zrazenín. Práve NOAK-y považujem za významný príspevok vedy a medicíny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pacientov s kardiovaskulárnym rizikom,” komentovala.

Rezort zdravotníctva tvrdí, že jeho ambíciou je, aby pacienti mali zabezpečenú kvalitnú a účinnú liečbu bez neúmerne vysokých doplatkov. “Ministerstvo zdravotníctva si však uvedomuje negatívne následky, ktoré prináša legislatíva nastavená v predchádzajúcom volebnom období, čo sa týka aj doplatkov za lieky pre pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu, alebo u nich  existuje riziko takejto závažnej komplikácie,” povedala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová s tým, že MZ je aktuálne viazané právnou úpravou z predchádzajúceho obdobia a je povinné podľa nej postupovať.

Rezort oslovil výrobcov liekov s cieľom hľadať spoločné riešenia, ktoré sa týkajú  vysokých doplatkov za lieky. Rovnako pripravilo novelu právnej úpravy, ktorá spôsobuje vysoké doplatky pacientov. “Predpokladaný termín ukončenia celého legislatívneho procesu a uplatnenia novej legislatívnej úpravy v praxi je najneskôr 1. januára 2021,” uzavrelo MZ SR.