Zahraničné

Pápež v posolstve k Svetovému dňu pokoja zdôraznil pokoj ako cestu nádeje

Pápež František. Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichinitasr

VATIKÁN – Pokoj ako cesta nádeje – dialóg, zmierenie a ekologická konverzia -, to je téma Svetového dňa pokoja, ktorý pripadá na 1. januára. Pápež František v posolstve k Svetovému dňu pokoja položil prízvuk na pokoj ako na cestu nádeje. Vatikán zverejnil posolstvo pápeža Františka 12. decembra tohto roku. Katolícka cirkev oslávi tento svetový deň po 53. raz.

V posolstve sa najvyšší pontifex vrátil aj k odkazu proti jadrovým zbraniam vyslovenom počas svojej nedávnej návštevy v Nagasaki a Hirošime, ale zároveň upriamil pozornosť aj na pokoj ako cestu ekologickej konverzie. “Pokoj je vzácnom darom, je predmetom našej nádeje, ku ktorému ašpiruje celé ľudstvo,” napísal František v prvých riadkoch dokumentu rozčlenenom do piatich častí:

Pokoj, cesta nádeje zoči-voči prekážkam a skúškam,

Pokoj, cesta načúvania založeného na pamäti, solidarite a bratstve,

Pokoj, cesta zmierenia v bratskom spoločenstve,

Pokoj, cesta ekologickej konverzie,

Získame toľko, koľko dúfame.

Pápež v prvej časti posolstva konštatoval: “Náš svet je poznamenaný zvrátenou dvojkoľajnosťou, ktorá sa pokúša brániť a zaisťovať stabilitu a pokoj prostredníctvom falošného pocitu bezpečia živeného mentalitou strachu a nedôvery, ktorej plodom sú otrávené medziľudské vzťahy a prekážky pre akúkoľvek formu dialógu.”

Na otázku, ako pretrhnúť dynamiku nedôvery, prevládajúcu v súčasnosti, sám pápež ponúkol odpoveď: “Musíme nasledovať skutočné bratstvo, založené na spoločnom pôvode od Boha a uplatňované v dialógu a vzájomnej dôvere. Túžba po pokoji je hlboko vpísaná do srdca človeka a nesmieme sa rezignovane uspokojiť s niečím, čo by bolo menej od tohto.”

Vo štvrtej časti posolstva – Pokoj, cesta ekologickej konverzie – František konštatoval, že jednou z podmienok pokoja vo svete je podľa neho aj ekologická konverzia. Ide o transformáciu vzťahov medzi ľuďmi navzájom, ako aj vzťahov človeka s inými živými bytosťami, so stvorenstvom a so Stvoriteľom, ktorý je pôvodcom každého života, uviedol pápež.

“Na potrebu pokojných vzťahov medzi spoločenstvami a zemou, prítomnosťou a pamäťou, medzi skúsenosťami a zemou, prítomnosťou a pamäťou, medzi skúsenosťami a nádejami, upriamila pozornosť aj Synoda biskupov v Amazónii,” poznamenal František.

V záverečnom dokumente špeciálnej biskupskej synody pre Amazóniu s podnadpisom “Amazónia: Nové cesty pre cirkev a integrálnu ekológiu” sa v piatich kapitolách hovorí o potrebe “integrálnej konverzie”. Synoda pre Amazóniu sa konala 6.-27. októbra 2019 v Ríme. V piatej časti posolstva rímsky biskup akcentoval: “Musíme veriť, že mier je možný a že aj druhý človek má tú istú potrebu pokoja ako my.” Vyzval na budovanie “kultúry stretnutia”, ktorá skoncuje s “kultúrou hrozby”.

Plné znenie pápežovho posolstva v slovenskej verzii je prístupné na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pápež podpísal svoje posolstvo 8. decembra 2019 vo Vatikáne. Svetový deň pokoja vyhlásil 8. decembra 1967 pápež Pavol VI. Ten sa po celý svoj pontifikát zasadzoval za svetový mier a pokoj.

Vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi zdôraznil, že misionárska dimenzia cirkvi je pre udržanie mieru a pokoja nevyhnutná. Prvýkrát sa tento deň slávil v roku 1968. Kým katolícka cirkev slávi 1. januára Svetový deň pokoja, OSN si každý rok 21. septembra pripomína Medzinárodný deň mieru.