Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

“Papuče” na autách budú zrejme minulosťou. Saková chystá prelomový zákon

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Určite to všetci poznáte – konečne sa vám podarí v meste zaparkovať, tešíte sa z nájdeného miesta, no radosť vám po návrate k autu pokazí “papuča” na kolese. Tento pohľad sa zrejme čoskoro zmení. V parlamente je novela zákona, ktorá by v prípade schválenia plénom upravovala pôsobnosť mestských policajtov. Má to však jeden háčik – zákon nehovorí o tom, že by policajti mohli prejednávať priestupky cez Inštitút objektívnej zodpovednosti. Ten musia do zákona ešte doplniť. Mestskí policajti však tento zámer z dielne ministerstva vnútra vítajú.

 

Podľa predkladateľa (ministerstva vnútra) je situácia pri vymedzení priestupkov v súčasnosti komplikovaná. “Súčasné vymedzenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré sú oprávnení prejednávať príslušníci obecnej polície, oddeľuje porušenia pravidiel vyplývajúce z konkrétnych dopravných značiek a porušenia pravidiel vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, pričom ich vymedzuje rozdielne.Výpočet dopravných značiek, ktorých porušenie môže prejednať obecná polícia v blokovom konaní nezahŕňa porušenia pravidiel, ktoré sú obsahovo príbuzné, avšak vyplývajú z iných značiek, ako tých, ktoré sú výslovne uvedené v súčasnom znení zákona o obecnej polícii,” píše sa v dôvodovej správe návrhu zákona.

Rezort preto navrhuje, aby sa zjednotil rozsah pravidiel cestnej premávky tak, aby to mohla obecná polícia prejednávať. A to bez toho, aby prejednávanie malo vplyv na to, či pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy alebo z dopravných značiek. Čiže, predkladateľ chce rozšíriť kompetencie obecnej polície, ale nemá právo tak robiť cez Inštitút objektívnej zodpovednosti. Ten môže v súčasnosti využívať iba štátna polícia. To sa však môže zmeniť. “Na Ministerstve vnútra SR je však z odborníkov v tejto oblasti (tak zo strany MV SR, ako aj zástupcov obcí/miest) pripravená pracovná skupina, ktorej úlohou bude navrhnúť legislatívne aj technické riešenie zverenia kompetencie riešenia tzv. parkovacích deliktov prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti obecnej/mestskej polícii,” vysvetlil hovorca rezortu Petar Lazarov. Nie je však jasné, kedy tento zámer predložia na prerokovanie na vládu a následne do parlamentu. Ministerka Denisa Saková tak chce spraviť v čo najkratšom čase. 

Aj keď v parlamente prešla novela zákona prvým čítaním, mestským policajtom treba umožniť využívanie Inštitútu objektívnej zodpovednosti. Ten musia k zákonu o cestnej premávke dopracovať. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Dve možnosti riešenia priestupkov

Podľa prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Jána Andrejka je návrh, aby Inštitút objektívnej zodpovednosti mohli využívať aj mestskí policajti, dobrým riešením. Poukazuje na prax zo zahraničia, kde túto možnosť majú policajti už dlhý čas. Jednou z takýchto krajín je Česko. Namiesto “papúč” by tak mestskí policajti mali dve možnosti, ako by mohli kontrolovať, či auto, ktoré stojí na danom mieste, tam môže stáť alebo nie. “Prvou možnosťou je, že na aute budú nainštalované kamery, ktoré budú snímať evidenčné čísla áut. Systém to automaticky vyhodnotí a v prípade porušenia bude majiteľovi doručená pokuta. Druhou možnosťou je, že autá budú kontrolovať mestskí policajti, ktorí budú mať k dispozícii čítacie zariadenie,” uviedol.

Náčelníkovia viacerých krajských polícií sa spolu s prezidentom združenia J. Andrejkom zhodujú na jednom – možnosť využívania objektívnej zodpovednosti by veľmi uľahčila prácu mestským policajtom. “Nemuseli by sme blokovať vodiča, domov by mu prišiel “pozdrav” s tým, aký zákon porušil, kedy a na akom mieste,” vysvetlil Andrejko. Stále by však policajti mali možnosť využívať odťahovú službu, ktorá by sa postarala o to auto, ktoré vyslovene zavadzia vo výjazde iného vozidla z dvora, či z pozemku. “Tohto by sa zmena vôbec nedotkla,” deklaroval. Ak by mestskí policajti mohli využívať Inštitút objektívnej zodpovednosti, vodičom by automaticky prišla domov pokuta. “Výška závisí od toho, o aký priestupok ide. V blokovom konaní by to bolo asi 60 eur,” povedal.

Tento pohľad sa zrejme v mestách čoskoro zmení. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

V minulosti ústretoví neboli

J. Andrejko zároveň dodal, že ho ministerstvo tým, ako je v súčasnosti ústretové, prekvapilo. V minulosti totiž podľa jeho slov v tejto možnosti tak ústretoví neboli. Ako však uviedol, problémom boli špeciálne zložky pracujúce v utajení, ktoré by sa tak odtajili. “Ak sa to dá poriešiť v zahraničí, nevidím dôvod, aby sa to nedalo aj u nás. Každý vie, v akom režime tieto zložky pracujú, aj ako by sa to dalo riešiť. Tu však ide o ochotu vôbec niečo riešiť,” konštatoval.

To, prečo tak zrazu ministerstvo zmenilo názor, však povedať nevie. “Neviem, či si tam ľudia uvedomili, že celý svet prechádza na tento systém, ktorý je oveľa efektívnejší, alebo išlo o rozhodnutie nejakého člena vlády. Alebo je to dôsledok toho, že do problému vstúpil prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína pán Rybníček. Neviem, čo je dôsledkom. V minulosti sme o podobnú vec žiadali, ale neboli k tomu naklonení. Avšak, keď sú teraz ústretoví, tak ja by som do toho išiel. Pre nás a pre spoločnosť by to bolo lepšie,” uzavrel.   

Namiesto montovania “papúč” na kolesá áut by si mestskí policajti mohli zvoliť dve formy kontroly – buď pomocou kamerového systému pripevnému na strechu auta alebo pomocou čítačky. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Názory iných náčelníkov

S Jánom Andrejkom, ktorý pôsobí aj ako náčelník prešovskej mestskej polície, súhlasia aj jeho kolegovia z iných krajských miest. Avšak, podľa Erika Duchoňa, náčelníka trenčianskej mestskej polície, nejde o zámer ministerstva vnútra. “Podľa mojich informácií je táto právna úprava skôr reakciou na tlak vyvinutý primátormi krajských miest. Vo všetkých sa postupne zavádza nová parkovacia politika, vznikajú rezidenčné zóny, abonentské zóny a podobne, pričom veľké množstvá vozidiel už nie je možné kontrolovať bez prijatia novej legislatívy. Pri objektívnej zodpovednosti je jednoducho za porušenie pravidiel v cestnej premávke zodpovedný majiteľ vozidla, odpadá zdĺhavý proces objasňovania, keď príslušníci mestskej polície museli zistiť páchateľa priestupku. Zodpovednosti sa zbaví, ak uvedie totožnosť inej osoby, ktorej v čase spáchania priestupku vozidlo zapožičal alebo zveril,” vysvetlil situáciu.

Ako dodal, zrejme bude treba zakúpiť nové monitorovacie zariadenie a softvér, ktorý bude vedieť rozlíšiť, ktoré autá sa v daných zónach nachádzajú neoprávnene. “Iné priestupky budeme naďalej dokumentovať súčasným technickým vybavením, pričom náklady budú hradené z mestského rozpočtu. Mestská polícia má k dispozícii 44 kusov blokovacích zariadení na zabráneniu odjazdu motorového vozidla. V roku 2018 sme použili blokovacie zariadenie celkovo 5071 krát a v roku 2019 do 30.9. 2019 sme blokovacie zariadenie použili 4018 krát,” dodal.

Jediné riešenie udržateľnosti statickej dopravy

Rovnako sa vyjadril aj zástupca náčelníka mestskej polície v Trnave Ivan Ranuša. V dokumente, ktorý poslal redakcii, a ktorého je autorom, vyčíta štátu, že sa nevenujú problematike statickej dopravy v mestách a tá je celá na pleciach samospráv, najmä z hľadiska spoplatneného parkovania. Podľa slov Ranušu je zisťovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča, ktorý zaparkoval tam, kde nemal, a celý proces objasňovania, málo efektívny. “Objasňovanie priestupkov a vyvodenie subjektívnej zodpovednosti za spáchaný priestupok je proces zložitý, časovo, finančne ale i personálne veľmi náročný a naviac nie vždy zavŕšený želaným spôsobom. Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla je vzhľadom k množstvu priestupkov spáchaných nezaplatením parkovného a vzhľadom k relatívne náročnej fyzickej manipulácii s „papučou“ nevhodným prostriedkom vedúcim k identifikácii priestupcu. Mestské polície väčších miest nedisponujú a nikdy nebudú disponovať takým množstvom príslušníkov a takým množstvom „papúč“, aby tento spôsob identifikácie priestupcu a následného objasňovania priestupku bol dostatočne efektívny,” vysvetlili. 

Riešenie je podľa autora jednoduché – a to umožniť mestským policajtom využívať Inštitút objektívnej zodpovednosti. “Navrhovaná legislatívna zmena je v spojení s  využitím moderných technických zariadení a systémov (napr. zariadenia pre skenovanie evidenčných čísiel vozidiel prepojené s databázami platiteľov parkovného) pravdepodobne jedinou cestou udržateľnosti systémov regulácie statickej dopravy formou spoplatnenia,” uzavrel. 

Pre mestských policajtov by využívanie objektívnej zodpovednosti predstovalo veľké uľahčenie práce. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Veľká pomoc

Podľa zástupca náčelníka mestskej polície v Trenčíne Igora Zajačeka by zavedenie objektívnej zodpovednosti odbremenilo mestských policajtov od množstva administratívy, pričom by zjednodušila aj samotné prejednávanie priestupkov. “Prioritou pripravovanej novely zákona nie je zvyšovanie príjmov z pokút, ale zefektívnenie a zjednodušenie práce MsP. MsP Trenčín disponuje v súčasnej dobe cca 50 ks „papúč“ a v roku 2018  sme nasadili 1043 „papúč“,” uviedol.

Pozitívne sa k celej veci vyjadrila aj košická mestská polícia. Mestská polícia vníma pozitívne každú novelu zákona, ktorá by jej príslušníkom uľahčila prácu a bola by prínosom aj pre obyvateľov mesta Košice. Keďže však konečná podoba tejto novely ešte nie je schválená, nebudeme sa k nej vyjadrovať. Disponujeme 157 blokovacími zariadeniam,” uzavrel hovorca mesta Vladimír Fabián.

Galéria
Papúč nemajú mestské a obecné polície dostatok, tento spôsob sankciovania považujú za málo efektívny. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Policajtom by využívaním objektívnej zodpovednosti odpadlo množstvo administratívy. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Kým teraz je pokutovanie vodičov zle zaparkovaných áut zdĺhavý proces. Zmenou zákona by sa zjedodušil. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Vodiči by po novom mohli domov odísť bez toho, aby si na aute našli papuču, domov by im však prišiel pozdrav od polície. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Tento pohľad bude zrejme čoskoro minulosťou. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Parkovacia politika sa na Slovensku bude meniť. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Mestské polície nedisponujú množstvo zariadení na zabránenie ďalšej jazdy. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Najefektívnejší spôsob považujú mestskí policajti využívanie objektívnej zodpovednosti. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Objektívnu zodpovednosť môžu v súčasnosti iba štátni policajti. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Namiesto papúč v kufri by na streche vozidiel na to určených boli naištalované kamery. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Policajtom by odpadlo množstvo administratívy a zdĺhavý proces preverovania. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Policajtom by odpadlo množstvo administratívy a zdĺhavý proces preverovania. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Policajtom by odpadlo množstvo administratívy a zdĺhavý proces preverovania. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
navigate_before
navigate_next