Politika Domáce

Parlament pokračuje v rokovaní. Na pláne je aj diskusia k návrhu rozpočtu

Ilustračná foto. Zdroj: Kancelária NR SR

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní, v úvode deviateho dňa 18. schôdze sa venovali návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o pobyte cudzincov. Pokračujú v diskusii k návrhu rozpočtu na nasledujúci rok. V rozprave k zákonu roka sú ešte písomne prihlásení štyria poslanci. Následne sa budú môcť prihlásiť ešte aj ústne.

 

Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Hlasovať tiež majú o reforme justície a s ňou súvisiacich zmenách v Ústave SR. Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu i Súdnej rady. Súčasťou je i návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. K novele ústavy predložili poslanci niekoľko pozmeňujúcich návrhov, má o nich ešte rokovať koalícia. Do ústavy by mohla pribudnúť napríklad úprava starobného dôchodkového systému alebo ustanovenie, ktorým by kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda.

V programe aktuálnej schôdze majú poslanci aj vetovanú novelu zákona o vysokých školách. Prezidentka ju vrátila NR SR a pripomenula, že nemá právomoc odvolávať profesorov. Koalícia plánuje túto právomoc zakotviť v ústave, ktorá sa práve v parlamente novelizuje.