Domáce Top

Parlament vzal na vedomie správu vlády o čerpaní eurofondov

BRATISLAVA – Parlament dnes vzal na vedomie správu vlády o stave implementácie eurofondov v programovom období 2007 – 2013, s ktorou vystúpil ešte v stredu popoludní podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny. Návrh podporilo 70 poslancov za Smer-SD a Štefan Kuffa (OĽaNO). Pri hlasovaní neprešiel návrh nezaradeného poslanca Jozefa Kollára (SKOK!). Ten napríklad žiadal, aby vláda predložila podrobnú správu o využívaní eurofondov, vrátane predpokladanej miery a sumy nevyčerpania finančných prostriedkov, výšky korekcií za jednotlivé operačné programy či dôvodov pre blokovanie, resp. čiastočné blokovanie platieb.

Navrhoval tiež, aby vláda predložila akčný plán na minimalizáciu objemu nevyčerpaných peňazí z rozpočtu Európskej únie a objemu korekcií s cieľom zamedziť ekonomickým škodám. Kollár navyše chcel, aby kabinet pravidelne informoval o kľúčových parametroch čerpania eurofondov na každej riadnej schôdzi parlamentu.

Rozprava k vládnej správe o čerpaní eurofondov v programovom období 2007 – 2013 bola podľa Vážneho málo zmysluplná. “Viac som očakával diskusiu do budúcnosti, ako tento problém riešiť. Namiesto námetov a podnetov som si vypočul trošku prispôsobené údaje,” vyčítal Vážny opozičným poslancom. Vláda podľa neho vynaloží maximálne úsilie na zníženie rizika možného prepadnutia peňazí Európskej únie a vyčerpanie čo najväčšieho ich objemu. “Ďalšie znižovanie rozdielu medzi mierou kontrahovania, ktorá je 107 %, a mierou čerpania, ktorá je 70 %, je v súčasnosti takmer výlučnou zodpovednosťou prijímateľov v najväčšej miere súkromného sektora, resp. sektora samosprávy,” uviedol vicepremiér. Mali by podľa neho preto korektne zrealizovať svoje projekty, aby ich mohli do apríla alebo mája budúceho roka vyúčtovať. “Práve od ich zodpovednosti, prístupu a spoľahlivosti v tomto procese závisí prípadná konečná výška možno prepadnutých prostriedkov,” dodal Vážny.

Opoziční poslanci v rozprave v stredu a dnes kritizovali vládu Roberta Fica za slabé čerpanie eurofondov a upozorňovali na hrozbu prepadnutia stoviek miliónov, prípadne až dvoch miliárd eur. Využívanie eurofondov označili niektorí z nich za najväčšie zlyhanie oboch Ficových vlád.

Slovensko vyčerpalo v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 ku koncu apríla tohto roka zo zdrojov EÚ vrátane predfinancovania a zálohových platieb 8,074 mld. eur, čo je 70,32 % z alokácie 11,483 mld. eur. Do konca programového obdobia tak zostáva využiť 3,408 mld. eur. Bez predfinancovania a záloh, ktoré ešte neboli vyúčtované, predstavuje čerpanie peňazí EÚ 7,778 mld. eur, čiže 67,74 %. V tomto roku vzhľadom na zvýšené tempo by podľa správy vlády malo byť z peňazí EÚ využitých 2,85 mld. eur. V roku 2016 by mali byť zúčtované zdroje v objeme asi 850 mil. eur. Obdobie oprávnenosti čerpania síce končí 31. decembra 2015, ale súhrnné žiadosti o platbu možno predkladať ministerstvu financií do apríla 2016 a následne žiadosti o platbu možno poslať na Európsku komisiu až do marca 2017.

V troch operačných programoch Životné prostredie, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Vzdelávanie hrozí nevyužitie európskych peňazí vo výške predbežne 273 mil. eur. Predpokladaný objem korekcií za chyby pri využívaní eurofondov dosahuje zhruba 300 mil. eur, ale môže sa ešte zmeniť. Pozastavené platby v troch programoch by mali byť podľa správy uvoľnené v júni a v dvoch najneskôr do konca septembra.