Politika Domáce

Patakyová víta, že parlament neschválil zákon, ktorý mal obmedziť prístup k interrupciám

Zdroj: SITA / Diana Černáková

BRATISLAVA – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta, že parlament neschválil zákon, ktorý mal obmedziť prístup k interrupciám. Návrh zmeny zákona podľa nej porušoval právo na ľudskú dôstojnosť a bol v rozpore s právom na prístup k vedecky overeným informáciám. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

 

Ombudsmanka zdôrazňuje, že v rámci platnej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov má štát povinnosť vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene uplatniť jej právo na prístup k interrupciám. Patakyová zároveň upozorňuje, že opakované návrhy o obmedzenie tohto prístupu predstavujú snahu o obmedzovanie reprodukčných práv žien na Slovensku. Opätovné otváranie témy na pôde parlamentu môže byť zároveň dokonca v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady SR, keďže nebola dodržaná šesť mesačná lehota medzi neschválením zákona a podaním nového návrhu v tej istej veci.

Návrh zákona ukladal ženám povinnosť podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie a poskytnúť žene výtlačok záznamu embrya, ktorého vývoj má byť ukončený. Ombudmsnaka upozorňuje, že povinnosť poskytnúť výtlačok zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod je v rozpore s článkom desať Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Podľa článku má každý „právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Prianie jednotlivca nebyť o ňom informovaný sa dodrží“.

Novela by sa mohla negatívne dotknúť najmä obetí znásilnenia

Návrh taktiež zakazoval reklamu umelého prerušenia tehotenstva. „Som toho názoru, že navrhovaný zákon bol v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, porušoval právo na ľudskú dôstojnosť, predstavoval obmedzenia v prístupe k reprodukčným právam žien, bol v rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu a bol v rozpore s právom na prístup k vedecky overeným informáciám,“ uviedla Patakyová. Dodáva, že obzvlášť negatívne dôsledky mohla mať táto novela na obete znásilnenia, ženy s vážnym zdravotným stavom a ženy, u ktorých je ohrozené zdravie alebo zdravý vývoj plodu, alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Pozmeňovací návrh predlžoval čakacie lehoty na vykonanie zákroku, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavujú bariéry v prístupe k bezpečnému a zákonnému umelému prerušeniu tehotenstva. V roku 2015 vyzval Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien Slovenskú republiku, aby odstránila povinné čakacie lehoty. V súčasnosti musí žena počkať dva dni, odkedy ju lekár informuje o rizikách interrupcie, až kým ju nevykoná.