Späť na pátranie

Veronika KISZELOVÁ – pátranie po osobe

Veronika KISZELOVÁ
Meno: Veronika
Priezvisko: KISZELOVÁ
Rodné priezvisko: RAFAELOVÁ
Bydlisko: Zlaté Moravce
Dátum narodenia: 1989-09-17
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre
Dátum vyhlásenia: 12/07/2024
Dôvod vyhlásenia pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Nitra

Späť na pátranie