Späť na pátranie

Lenka TRAN VANOVÁ – pátranie po osobe

Lenka TRAN VANOVÁ
Meno: Lenka
Priezvisko: TRAN VANOVÁ
Rodné priezvisko: FLEISCHAKEROVÁ
Bydlisko: Lučenec
Dátum narodenia: 1976-01-24
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci
Dátum vyhlásenia: 08/04/2022
Dôvod vyhlásenia pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Lučenec

Späť na pátranie