Späť na pátranie

Alexander WALD – pátranie po osobe

Alexander WALD
Meno: Alexander
Priezvisko: WALD
Bydlisko: Trebišov
Dátum narodenia: 1958-03-27
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove
Dátum vyhlásenia: 15/08/2023
Dôvod vyhlásenia pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Mimoriadne pátranie: Nie
Údaje o pátraniach po osobách sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR.

Dalšie pátrania v okrese Trebišov

Späť na pátranie