Spoločnosť Domáce

Pilotný program rezortu školstva má priniesť do vzdelávacích inštitúcií „to podstatné a kľúčové“

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

MICHALOVCE – Program pilotného overovania, ktorý ministerstvo školstva v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) a 25 základnými školami na Slovensku zavádza do vyučovacieho procesu, má na základné školy priniesť to podstatné a kľúčové, čo dieťa potrebuje v rámci ďalšieho vzdelávania. Povedala to v piatok v Michalovciach pre médiá riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová pri predstavení dodatku k štátnemu vzdelávaciemu programu.

 

“Dochádza k úprave cieľov obsahu a časového rozvrhnutia učiva tak, aby každý žiak mohol plynule a v súlade so svojím tempom a schopnosťami pokračovať v tom ročníku, do ktorého práve nastupuje, aby si školy nemuseli mechanicky presúvať učivo z ročníka do ročníka a doháňať všetko naplánované,” predstavila hlavnú myšlienku nového systému vzdelávania Hapalová s tým, že vďaka nemu by sa mali žiaci na základných školách učiť “do hĺbky a v súvislostiach”.

Programom pilotného overovania sa na základné školy zavádza rámcový učebný plán založený na cykloch vzdelávania a upravenom obsahu i cieľoch vzdelávania. Učivo, ktoré by mali žiaci ovládať, je rozdelené do troch cyklov, a to v rámci prvého až tretieho ročníka, štvrtého a piateho, šiesteho až deviateho. “Učivo, ktoré sa má prebrať v týchto cykloch nebude rozkúskované po ročníkoch, ale na danú skupinu rokov. Školy si samostatne určia, akým spôsobom si usporiadajú učivo do ročníkov, a ako si ho rozdelia do jednotlivých hodín. Zároveň školám vytvárame priestor, aby mohli vo výučbe využívať aj iné metódy alebo iné spôsoby,” ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že metodickú podporu poskytnú zapojeným školám špecializované tímy pôsobiace priamo na ministerstve, ale i na ŠPÚ. “Nie je to o tom, že by sa prepisovali školské vzdelávacie programy, alebo že by sme sa nejakým spôsobom ‘papierovali’, ide naozaj o zmenu spôsobu vzdelávania,” podotkol. Ako doplnil, školy si môžu vybrať cykly, do ktorých sa zapoja.

Vstup do programu je pre základné školy dobrovoľný a zaradiť sa doň môžu prostredníctvom internetovej stránky ŠPÚ. Cieľom projektu je však i sieťovanie škôl, aby sa mohli so svojimi skúsenosťami podeliť. Na novom systéme tiež spolupracujú Inštitút vzdelávacej politiky a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý má zároveň podľa Halpovej slov pracovať na novom systéme takzvaného “kriteriálneho testovania”.

Podľa slov učiteľky Základnej školy na Okružnej 17 v Michalovciach Moniky Tomovčíkovej, ktorá je na škole zodpovedná za tvorbu vzdelávacieho programu, umožnil zavádzaný systém zmeniť a presunúť počty hodín v rámci rámcového učebného plánu. “My sme si presunuli zatiaľ hodiny z voliteľných predmetov, kde máme samostatný predmet ‘poznaj svoje peniaze’, ‘rozvoj životných zručností’ a ‘obohatenie’, a posilnili sme vyučovanie informatiky,” priblížila. Ako doplnila, škola však uvítala najmä to, že si môže upravovať aj obsah učiva v rámci cyklov. Vzdelávací plán, ktorý si v spolupráci so ŠPÚ vypracuje každá zapojená škola zvlášť, sa bude následne dva roky overovať. Kedy by sa mohol nový systém vzdelávania uplatniť na základných školách plošne Gröhling zatiaľ spresniť nevedel.