Spoločnosť Koronavírus Domáce

Platnosť vstupeniek sa predĺži. Peniaze však môžete získať späť

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré museli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušiť, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca roka 2021. Majiteľovi budú tiež môcť v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor mu má vyhovieť do 13 mesiacov. Zmeny vyplývajú z novely, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Právnu normu podpísala v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. 

 

 
Organizátor verejného kultúrneho podujatia, ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou nového koronavírusu neuskutočnilo, resp. nemôže uskutočniť, by nemusel na základe novely zaplatiť dohodnuté honoráre a odmeny za výkony, ktoré sa nezrealizovali.

Novela má organizátora na obdobie krízovej situácie a následne po nej (do konca roka 2020) zbaviť zodpovednosti za omeškanie platby či zaplatenie zmluvnej pokuty, to neplatí, ak ide o omeškanie, ktoré vzniklo pred 10. marcom 2020. “Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu mimoriadnej situácie nie je tiež dotknutý nárok na úhradu za plnenia, ktoré už boli poskytnuté,” napísali predkladatelia.

Balík noviel tiež zruší do konca roka 2020 povinnosť zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Týkať sa to má aj tých, ktorí prijímajú finančnú podporu v rámci grantových schém, vyhlásených fondmi. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2021, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Ďalšími legislatívnymi zásahmi sa zjednotí úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ide napríklad o možnosť dočasne prerušiť osvedčenia o registrácii filmového projektu, na ktoré sa viaže oprávnenie čerpať spätné dotácie pre audiovizuálny priemysel, teda refundovať časť nákladov pri výrobe audiovizuálneho diela na Slovensku.

Ďalej sa rozširuje definícia oznamu vo verejnom záujme, ktorého účelom je zabezpečiť šírenie osvety, teda sprístupňovanie dôležitých informácií, vrátane informácií o kultúrnom dedičstve. Tieto informácie sa majú po novom týkať aj prezentácie audiovizuálneho a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim. Vysielatelia tak nebudú vysielaním oznamov zameraných na šírenie prezentácie napríklad slovenských filmov, ktoré pôjdu do kín po uvoľnení aktuálnych opatrení, porušovať podmienky vysielania.