Spoločnosť Domáce

Počas víkendu bolo pre povodne v teréne viac ako 180 vodohospodárov

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Pre intenzívne dažde, ktoré na mnohých miestach Slovenska spôsobili zvýšenie hladín vodných tokov a s tým súvisiace lokálne záplavy, bolo počas uplynulého víkendu v teréne viac ako 180 vodohospodárov s 95 kusmi ťažkej techniky. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák informoval, že vykonávali bezprostredné zabezpečovacie práce, odstraňovali nánosy a zátarasy z korýt vodných tokov, stabilizovali poškodené a odplavené brehy. Pri svojej práci použili aj 3000 vriec s pieskom a približne 5500 ton lomového kameňa na spevnenie brehov.

 

Podľa Bocáka SVP neustále sleduje v teréne situáciu na vodných tokoch a vývoj hydrologickej situácie na povodňou zasiahnutých úsekoch. “Vzhľadom na zvýšené vodné stavy na niektorých vodných tokoch nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác správcu toku. Znižovanie povodňových prietokov sa darí eliminovať najmä prostredníctvom vodných stavieb, ktoré zachytávajú a akumulujú vody z výdatných zrážok,” priblížil.

Dodal, že počas víkendu na východnom Slovensku pozorovali v severnej časti povodia Tople a Ondavy v okresoch Bardejov, Svidník a Stropkov intenzívnu zrážkovú činnosť, čo malo za následok výrazný vzostup hladín. Rýchly vzostup hladín zaznamenali na vodnom toku Cirocha a jej prítokoch. Naopak, v okolí Popradu, Tatier a v povodí rieky Laborec nad mestom Humenné boli hladiny ustálené.

“Najkritickejšia situácia pretrváva v obci Pichne, Krajná Poľana na toku Ladomirka, opakovane na toku Svinka v obci Bertotovce, v obci Žipov, Nechválova Polianka, Zubné a Kvačany, kde sú obcami vyhlásené tretie stupne povodňovej aktivity (SPA),” uviedol Bocák.

Druhý stupeň povodňovej aktivity je k pondelkovému ránu v obciach Zborov, Hrabovec, Veľká Franková, Tovarnianska Polianka, Hažlín, Varadka, Vyšný Tvarožec, Krajná Bystrá, Nižný Komárnik, Krajné Čierno, Oľšavka, Gerlachov, Nižná Polianka, Osadné, Kolonica, Ondavské Matiašovce, Pčoliné a v mestách Hanušovce nad Topľou, Podolínec a Snina. Na základe hydrologických prognóz očakávajú podľa Bocáka v najbližších dňoch vzostup vodných hladín v horných úsekoch tokov Topľa, Laborec, Cirocha, Ondava a Poprad.

Vodné stavby

Na strednom Slovensku je na tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Priebeh vodných hladín v povodí Hrona, Slatiny a Slanej podľa Bocáka ovplyvnila ich regulácia prostredníctvom vodných stavieb.

K pondelkovému ránu bol druhý SPA vyhlásený v Očovej, v obci Píla, Ľubietovej, Zvolenskej Slatine a Litave. Taktiež v obciach Vígľaš, Podzámčok, Bzovská Lehôtka a v Dudinciach. Tretí SPA je v súčasnosti vyhlásený na toku Neresnica a z vôd z povrchového odtoku v obci Dobrá Niva. “Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Na miestach s výdatnými zrážkami možnosť prechodného výrazného vzostupu vodných hladín, najmä na malých tokoch,” skonštatoval Bocák.

Na vodných tokoch severného a západného Slovenska nie sú vyhlásené tretie SPA. Druhý SPA je naďalej v obci Šípkové, vo Valašskej Belej, v meste Žilina na vodných tokoch Všivák a Vraní potok a v Oravskom Veselom. Situácia je na povodňou zasiahnutých tokoch v súčasnosti stabilizovaná. Vodohospodári očakávajú v najbližších dňoch vzostup vodných hladín aj v týchto lokalitách.

SVP spravuje vodné toky v dĺžke viac ako 55.000 kilometrov, 303 vodných nádrží, 2811 kilometrov ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1812 kilometrov.