Ostatné Domáce Top

Podľa Maďariča sa SNG onedlho dočká rekonštrukcie

BRATISLAVA – Minister kultúry Marek Maďarič predpokladá, že rekonštrukcia bratislavského sídla Slovenskej národnej galérie (SNG) by sa mohla začať ešte do konca jeho funkčného obdobia, teda začiatkom budúceho roka. Dlho očakávaná rekonštrukcia sídla národnej galérie, ktorá veľkú časť priestorov už pred pár rokmi pre zlý technický stav uzavrela, tak po rokoch naberá reálne kontúry. “Slovenská národná galéria nie je ešte stratená, nakoniec sme nešli cestou štátnej expertízy, ale súdnoznaleckého posudku, ktorý bol v týchto dňoch dokončený,“ povedal v rozhovore minister Maďarič. Súdnoznalecký posudok potvrdil, že náklady na rekonštrukciu SNG sú vyššie ako pôvodná obstarávacie cena (necelých 33 miliónov eur bez DPH), ktorú schválila vláda. Na rokovanie vlády by sa projekt rekonštrukcie mal dostať v decembri a ak ho vláda schváli, rekonštrukcia sa môže začať.

Minister kultúry ďalej  pripomenul, že vláda schválila rekonštrukciu SNG vo výške necelých 33 miliónov bez DPH, následne sa však začala niekoľkoročná verejná súťaž, ktorá vyvrcholila elektronickou aukciou. V elektronickej aukcii zvíťazil uchádzač, ktorý ponúkol sumu 38 miliónov bez DPH, čiže sumu o päť miliónov vyššiu, ako schválila vláda.

“Preto som musel dať projekt posúdiť súdnoznalecky. Posudok hovorí, že tá suma je dokonca vyššia ako tých 38 miliónov eur,“ povedal šéf rezortu kultúry. Dodal, že projekt rekonštrukcie SNG predloží na rokovanie vlády so sumou, ktorá vyšla zo súťaže, a teda nie je vylúčené, že rekonštrukcia sa čoskoro začne.

Začiatok rekonštrukcie národnej galérie sa oddialil na sklonku minulého roka pre výsledok verejnej súťaže. Medzinárodnú súťaž na rekonštrukciu SNG sa ministerstvo kultúry rozhodlo neukončiť napriek tomu, že 17. decembra 2014 sa uskutočnila jej záverečná etapa – elektronická aukcia. Dôvodom bolo, že ponuka víťaza súťaže na rekonštrukciu bola vyššia ako určila vláda. Najnižšiu cenu, 38 miliónov eur bez DPH, ponúkla v aukcii skupina dodávateľov Hornex a Zipp. Obstarávacia cena rekonštrukcie, ktorú schválila vláda, je nižšia – 32 960 000 ebur bez DPH. Preto sa MK SR rozhodlo, že nechá posúdiť vládou schválenú obstarávaciu cenu rekonštrukcie SNG, ktorá by mala zohľadniť aj aktuálnu cenovú úroveň podľa platného indexu stavebných prác. O ďalšom postupe sa rozhodne až na základe výsledku štátnej expertízy.

SNG, ktorá dlhodobo organizuje v hlavnom meste výstavy iba v časti svojho areálu – v Esterházyho paláci na Nám. Ľ. Štúra, sa na začatie rekonštrukcie pripravila už v roku 2013. Do Hurbanových kasární na Kollárovom námestí vysťahovala všetky objekty, ktorých sa rekonštrukcia týka – Vodné kasárne na Rázusovom nábreží a administratívne priestory na Riečnej ulici. Rekonštrukcia by sa mala začať riešením najakútnejších problémov, napríklad opravou premostenia, ktoré je v zlom technickom stave a zatvorili ho pred vyše 14 rokmi, 1. marca 2001. Podrobnosti o rekonštrukcii možno nájsť na webstránke Slovenskej národnej galérie – http://www.sng.sk/sk/uvod/o-sng/rekonstrukcia.