Politika Kauzy Domáce

Pokiaľ podozrenia nepominú, je lepšie, aby niektorí sudcovia nesúdili, tvrdí Gál

Minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Máme tu skutočnosti, na základe ktorých sa nedá začať trestné ani disciplinárne konanie sudcu. Nemajú taký charakter, aby niektorý z poverených orgánov mohol konať, ale dôvera verejnosti v justíciu môže byť ohrozená. Sú tu sudcovia, ktorí by radšej nemali dočasne súdiť, kým sa podozrenia okolo ich osôb nerozplynú.

 

Povedal to v stredu minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v diskusii k novele zákona o sudcoch a prísediacich, o ktorej parlament rokuje v zrýchlenom režime.

Podľa Gála môže byť ohrozená povesť sudcov, ako aj celého systému. Tvrdí, že v týchto prípadoch, keď nie je možné konať, by bolo žiaduce, aby dočasne nesúdili, kým sa pochybnosti o ich osobách nerozplynú. Minister pripomenul, že o pozastavení výkonu sudcovskej funkcie nebude rozhodovať minister ani predseda Najvyššieho súdu SR, ale Súdna rada SR na základe hlasovania, ktoré bude verejné.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich navrhuje, že ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť výkon funkcie.

Dočasné zastavenie funkcie by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR. Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie Súdnej rady bude verejné.

Pri prokurátoroch by mal o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.