Politika Domáce

Politická reklama sa môže vysielať aj pred voľbami do orgánov samospráv

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Politická reklama sa po novom môže vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, ktorá v piatok nadobudla účinnosť.

 

Vysielací čas budú môcť získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.

RTVS a iný vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní.

Kandidáti na poslancov, ktorí budú zároveň kandidovať aj na predsedov samosprávnych krajov, primátorov či starostov, budú mať nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorú im pridelili ako kandidátom na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu.

Vysielateľ tiež podľa novej legislatívy môže vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade bude mať povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu.