Politika Zahraničné

Poľsko musí pozastaviť disciplinárne konania týkajúce sa sudcov, rozhodol Súdny dvor EÚ

Ilustračná foto: pixabay

BRUSEL/LUXEMBURG – Poľsko musí okamžite pozastaviť uplatňovanie vnútroštátnych právnych ustanovení o právomoci disciplinárnej komory Najvyššieho súdu, pokiaľ ide o disciplinárne konania týkajúce sa sudcov. Rozhodol o tom v stredu Súdny dvor EÚ.

 

Súdna inštancia z Luxemburgu nariadila Poľsku pozastaviť právomoci disciplinárnej komory a kontroverzné disciplinárne konanie voči sudcom, pokým nerozhodne o tom, či je táto komora dostatočne nezávislá podľa ustanovení práva EÚ.

Súd v správe pre médiá pripomenul, že Poľsko v roku 2017 prijalo nový disciplinárny režim pre sudcov Najvyššieho súdu (Sąd Najwyższy) a všeobecných súdov. Legislatívna reforma umožnila v rámci Najvyššieho súdu vytvoriť novú disciplinárnu komoru (Izba Dyscyplinarna), ktorej činnosť sa týka okrem iného aj disciplinárnych konaní voči sudcom Najvyššieho súdu a odvolacích konaní v prípade sudcov všeobecných súdov.

Kritici tejto reformy vrátane Európskej komisie (EK) tvrdia, že disciplinárna komora Najvyššieho súdu má priveľký politický vplyv a má právomoc vyšetrovať a trestať riadnych sudcov pre ich súdne rozhodnutia.

Komisia tvrdí, že Poľsko prijatím nového disciplinárneho režimu pre sudcov nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ. A preto EK v októbri 2019 podala žalobu na Súdny dvor. Komisia okrem iného tvrdí, že nový disciplinárny režim nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory, zloženej výlučne zo sudcov vybraných Národnou súdnou radou. Všetkých 15 sudcov Národnej súdnej rady bolo zvolených Sejmom, dolnou komorou poľského parlamentu, kde má väčšinu vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS).

V januári tohto roku EK požiadala Súdny dvor EÚ o vydanie predbežných opatrení, ktorými sa Poľsku okrem iného nariadi, aby až do vydania rozsudku Súdneho dvora o žalobe pre nesplnenie si povinnosti pozastavilo uplatňovanie ustanovení tvoriacich základ jurisdikcie disciplinárnej komory. Komisia si okrem toho vyhradila právo podať dodatočnú žiadosť smerujúcu k uloženiu pokuty, ak vyplynie, že Poľsko nesplnilo v plnom rozsahu predbežné opatrenia nariadené Súdnym dvorom EÚ.

Komisia v januári súd v Luxemburgu upozornila, že existuje “riziko nenapraviteľných škôd pre poľských sudcov”. Sudcovia v stredu prijatom rozsudku vyhoveli žiadosti eurokomisie o vydanie predbežných opatrení voči Poľsku a rovnako skonštatovali, že existuje riziko “vážneho poškodenia právneho poriadku EÚ”.

Súdny dvor EÚ zároveň oznámil, že o celej veci rozhodne v neskoršom termíne.