Domáce

Popradčania chcú voliť aj z Ázie, Afriky a Južnej Ameriky

Hlasovací preukaz - Zdroj: FOTO TASR – František Iván

POPRAD – O voľbu zo zahraničia počas nadchádzajúcich volieb do Národnej rady SR požiadala aj takmer tisícka Popradčanov. Ako informovalo mesto Poprad na svojej internetovej stránke, emailom prijalo dokopy 962 žiadostí. Záujem zo strany Popradčanov narástol v porovnaní s voľbami v roku 2016 o viac ako raz toľko. V roku 2016 o voľbu poštou požiadali približne štyri stovky obyvateľov Popradu. V roku 2012 ich bolo 153.

Najviac žiadostí prišlo v tomto roku z Českej republiky (328), z Veľkej Británie (151), ďalej z Nemecka (132), Rakúska (77), ale aj zo Švajčiarska (55) a USA (41). Nechýbali ani žiadostí zo vzdialenejších a exotických krajín, jedenásť ich prišlo z Austrálie, niekoľko aj z Arabských emirátov, Japonska, Číny, Kene a po jednej aj z Rwandy, Kambodže, Nového Zélandu, Chile a Peru. Popradčania v zahraničí sa podľa samosprávy zaujímali aj o to, či bola voľba poštou na úrad doručená, a v akom termíne.

Voľbu zo zahraničia si mohli vybaviť voliči s trvalým pobytom v Slovenskej republike najneskôr päťdesiat dní pred konaním volieb, teda do 10. januára 2020. V prípade záujmu museli požiadať priamo svoje mesto alebo obec o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok. Žiadosť o voľbu zo zahraničia musela byť doručená buď na adresu mesta či obce, respektíve mestského úradu, alebo na elektronickú adresu. Ministerstvo vnútra SR upozornilo voličov, že do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré budú doručené obci v mieste trvalého pobytu voliča najneskôr v piatok 28. februára 2020.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v deň parlamentných volieb sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.