Politika Domáce

Poslanci dnes majú plné ruky práce. Na pretras príde aj novela o štátnych symboloch

Na pretras prídu aj tri vetované zákony. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Vládne návrhy zákonov otvoria druhý rokovací deň 45. schôdze parlamentu. Firiem zaoberajúcich sa chladiacimi plynmi sa dotkne novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Konkrétne sa týka firiem, ktoré robia s chladiacimi plynmi v klimatizáciách, mraziarenských zariadeniach či plynmi v chladiarenských autách na prepravu potravín či v hasiacich prístrojoch.

 

Zmeny sa dotknú vedenia evidencie vývozcov, dovozcov a distribútorov týchto látok. Vedenie evidencie bude po novom precíznejšie, čím sa zjednoduší kontrolná činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nová legislatíva počíta aj s vytvorením elektronického registra pre prevádzkovateľov zariadení.

Parlament v druhom čítaní prerokuje aj vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Cieľom návrhu je stanoviť pravidlá na boj proti šíreniu inváznych druhov rastlín a živočíchov, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu a na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo.

Prezident vrátil trojicu zákonov

O návrhoch zákonov budú poslanci hlasovať o 11:00. Plénum bude okrem iného hlasovať o troch zákonoch, vetovaných prezidentom. Ide o zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, novelu o štátnych symboloch a novelu Civilného mimosporového poriadku.

Naši hokejisti nebudú hrať v dresoch s logom. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Novelou zákona o štátnych symboloch sa zakazuje hranie alebo spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Ak parlament novelu opätovne schváli, poslanci budú hlasovať, či prerokujú ďalšiu novelu zákona z Mosta-Híd, ktorou sa má hranie hymny vyriešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci koaličnej strany chcú do zákona pridať novú vetu. „Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu,” uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál ešte 17. apríla.