Regióny Banská Bystrica Lučenec

Poslanci mesta Lučenec schválili zriadenie mestského mládežníckeho parlamentu

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Karin Ošvárthová

LUČENEC – Poslanci mesta Lučenec na stredajšom (28. 6.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili zriadenie mestského mládežníckeho parlamentu. Úlohou parlamentu zloženého zo študentov a mládeže bude predkladať návrhy, prijímať stanoviská a odporúčania orgánom mesta.

 

“Mestský mládežnícky parlament je spoločenstvo, ktoré podporuje občiansku participáciu a umožňuje mladým ľuďom aktívne sa angažovať v miestnom rozhodovacom procese a prispievať k formovaniu svojho okolia a komunity. Zámerom tejto iniciatívy je založiť dlhodobú a pravidelnú spoluprácu mládeže so samosprávou tak, aby ich kroky smerovali v prospech detí a mladých ľudí v meste,” uviedlo mesto v dôvodovej správe.

Primátorov poradný orgán

Mládežnícky parlament má byť poradným orgánom primátora mesta. Jeho členovia sa zapojením do poradných a rozhodovacích štruktúr v samospráve naučia, ako pracujú miestne úrady a zastupiteľstvá. Ako vyplýva zo štatútu mládežníckeho parlamentu, na jeho čele budú predseda a dvaja podpredsedovia volení členmi parlamentu, za riadny chod orgánu bude zodpovedať koordinátor menovaný primátorom mesta.

Poslanci mesta na júnovom zasadnutí schválili i predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na fungovanie mládežníckeho parlamentu vo výške takmer 20.000 eur. Hlavnými aktivitami projektu je rozbehnutie pracovných skupín, realizácia mládežníckych projektov, organizácia podujatí a propagácia aktivít mládežníckeho parlamentu.