Regióny

Poslanci navrhujú zmeny v pokutovaní. Obce by mohli sankcionovať porušenie zákazov zastavenia a státia vozidiel

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Porušenie pravidiel cestnej premávky v súvislosti so zákazmi zastavenia a státia vozidiel by mohli pokutovať okrem polície aj obce. Pribudnúť by im mohli kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci.

 

Predkladatelia v dôvodovej správe vysvetlili, že “v súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla, tzv. objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.” Obec tak nemá možnosť vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia v takýchto prípadoch. Pri zmene legislatívy argumentujú, že mnoho obcí, najmä okresné a krajské mestá, začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov a jasne stanovili pravidlá, pričom realizovali príslušné dopravné značenie. Nemajú však kompetencie na kontrolu rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.

 “Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce,” tvrdia predkladatelia. Účinnosť novely v prípade jej schválenia navrhujú od 1. mája 2021.