Politika Domáce

Poslanci sa zídu opäť v utorok, čaká ich ešte viacero poslaneckých návrhov

Zdroj: Kancelária NR SR

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (22. 9.). Počas 12. schôdze ich čaká ešte viacero poslaneckých návrhov. Diskutovať by mali napríklad o odoberaní vysokoškolských titulov, príspevkoch pre mestá a vyššie územné celky na kompenzáciu výpadkov príjmov počas pandémie, ale aj o zmenách v oblasti potratov. V rámci uplynulých troch rokovacích dní už stihli vyčerpať viac ako polovicu schváleného programu.

V úvode utorkového rokovania by mala pokračovať diskusia o návrhu, ktorým by sa mohol 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu opäť zaradiť k štátnym sviatkom. Návrh predložili koaliční poslanci. Popoludní je naplánované rokovanie o Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019, tiež rokovanie o Správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019. Poslancov čaká i návrh na voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR. Rovnako by mali hlasovať o niekoľkých už prerokovaných bodoch. Definitívne by mali rozhodnúť napríklad o vyhlásení ďalšej zbraňovej amnestie. Rozhodnúť by mali aj o tom, či do druhého čítania posunú napríklad zmeny pri odvolávaní komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh, aby politické strany viac nemuseli viesť osobitný transparentný účet v Štátnej pokladnici.

Prerokovať by mali ešte novelu zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov. Tá má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov. Právna úprava nemá zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Jej účinnosť navrhujú od začiatku roka 2021, vzťahovať by sa tak mala až na záverečné práce odovzdané po januári nasledujúceho roka. Plénum by malo prerokovať i návrh z dielne SaS na rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu aj o samosprávne kraje. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas predložili návrh, aby obce a vyššie územné celky dostali jednorazový nenávratný príspevok ako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. Má byť vo výške 27 eur na obyvateľa, pre vyššie územné celky 12 eur na obyvateľa.

Zákonodarcovia by sa mali na aktuálnej schôdzi definitívne vyjadriť aj k novele zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcej oblasť potratov. Poslanci OĽANO navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Návrh presunuli na záver schôdze, klub OĽANO má ešte rokovať o prípadných pozmeňujúcich návrhoch. Na neverejnej časti rokovania čaká zákonodarcov aj diskusia k výročným správam o činnosti Slovenskej informačnej služby či Vojenského spravodajstva.