Domáce

Poslanci schválili krízový rozpočet, v ďalšom rozvoji pomôžu eurofondy

Ilustračné foto. ZDROJ: fb Polícia Sr

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 341,6 milióna eur. Rozhodli o tom vo štvrtok krajskí poslanci. Rozpočet, ktorý má prívlastok krízový, je výsledkom úsporných opatrení, ku ktorým musela krajská samospráva pristúpiť po nesystémových rozhodnutiach minulých vlád, energetickej kríze a inflácii. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Rozpočet medziročne počíta s poklesom daňových príjmov a oproti tomu rastom bežných výdavkov. Kraj musí šetriť vo všetkých oblastiach, chýbajú prostriedky na plánovanie a prípravu nových kultúrnych podujatí, na rozširovanie poskytovania sociálnych služieb alebo musí dofinancovávať fungovanie škôl z vlastných prostriedkov z dôvodu nepostačujúceho normatívu z ministerstva školstva.

Ako zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter, rozvoj kraja sa však nezastaví. Vďaka európskym zdrojom plánujú zrekonštruovať viaceré cesty a mosty, investovať do škôl a školských zariadení, do obnovy zariadení sociálnych služieb a budov kultúrnych inštitúcií.

“Rozhodli sme sa sústrediť na to, aby sme uskutočnili čo najviac úspešných projektov z prostriedkov európskych fondov a podobných finančných mechanizmov. Investičné projekty sú plánované v rozpočte na rok 2024 v celkovej výške 77 miliónov eur. Ich povinné spolufinancovanie však musíme vykryť z dodatočných úverových zdrojov, preto zastupiteľstvo schválilo aj nový dlhodobý investičný úver vo výške deväť miliónov eur,” konštatoval Lunter.

Ako šéf kraja tiež pripomenul, že zostavovanie rozpočtu bolo v dôsledku katastrofálnych dosahov daňového bonusu predchádzajúcej vlády mimoriadne náročné. BBSK prišiel v tomto roku o viac ako 16 miliónov eur a v rozpočte na budúci rok očakáva ešte o dva milióny vyšší výpadok daňových príjmov oproti aktuálnemu roku. Na druhej strane sa však musí vyrovnať s rastom výdavkov, ktoré sú z týchto príjmov financované.

“Tento rast je ovplyvnený externými faktormi, najmä druhou fázou valorizácie platov zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorá je platná od septembra tohto roka. Dosah na zvýšenie výdavkov na osobné náklady zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, kultúrnych inštitúciách a školských zariadeniach očakávame medziročne vo výške asi 5,1 milióna eur. Dosah inflácie sme vyčíslili na predpokladané dva milióny eur, ktoré súvisia najmä s rastom výdavkov na nákup tovarov, potravín a služieb,” doplnila riaditeľka odboru financií Úradu BBSK Andrea Holubčíková.

Schválený rozpočet opäť nepočíta s prostriedkami na poskytovanie dotácií na základe všeobecne záväzného nariadenia. Zatiaľ je v ňom zahrnutých len 50.000 eur na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov a 150.000 eur na rozvoj a podporu zdravotníctva. Podľa Luntera však rovnako ako vlani platí, že ak sa situácia zlepší, dotácie sú prvá položka na zozname, kde prostriedky uvoľnia.