Domáce Top

Poslancom na Liptove kúpili notebooky, aby kvalitnejšie rozhodovali

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Liptovskomikulášska radnica kúpila mestským poslancom notebooky, aby mali lepší prístup k informáciám. „Poslancom je potrebné k práci vytvoriť primerané a hlavne technicky potrebné podmienky. Dnes je už takmer samozrejmosťou mať doma vlastné počítačové vybavenie, čo sa u poslancov mesta očakáva, ale jeho využitie pre potreby prepojenia s mestským informačným systémom by bolo zložité. Modernizácia práce by sa mala v budúcnosti odraziť i v kvalite informácií, rozhodovania a prínosu práce poslancov pre svojich voličov,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Poslanci mestského zastupiteľstva tak budú už na júnovom rokovaní pracovať s materiálmi elektronicky. „Umožní to zmena rokovacieho poriadku, ktorú schválil mestský parlament. Takzvané elektronické zastupiteľstvo umožní poslancom získať jednoduchší prístup aj k všeobecne záväzným právnym predpisom, vnútorným normám mesta a ďalším informáciám, ktoré potrebujú pri svojej práci. Veľké kopy papiera na poslaneckých laviciach nahradia notebooky. Radnica sa tak v súčasnej dobe informatizácie snaží správať ekonomicky, ale aj ekologicky,“ uviedol vedúci kancelárie pre stratégiu a komunikáciu mesta Michal Jurči.

Mesto kúpilo jednotnú zostavu prenosných počítačov pre všetkých poslancov. Jeden notebook stál 470 eur a dodávateľ garantuje záruku na celé štvorročné funkčné obdobie poslancov. Podľa Jurčiho mesto malo doteraz veľké náklady na tlač materiálov pre potreby mestskej rady a zastupiteľstva, keď len v roku 2014 vytlačilo takmer 150-tisíc listov papiera. „Stovky eur stál aj samotný rozvoz materiálov a do prípravy zastupiteľstva museli byť zapojení viacerí zamestnanci, ktorí teraz budú tento čas venovať svojej práci,“ dodal Jurči.