Poslancom prihára. Po novom budú musieť sekať dobrotu

BRATISLAVA – Tričkám v parlamente odzvonilo! Poslancom onedlho prikážu, ako sa majú obliekať. Vyhnúť sa však budú musieť aj nedôstojným prejavom a hádkam. Vyplýva to z Etického kódexu poslanca NR SR, ktorý predstavil vedúci Kancelárie NR SR, Daniel Guspan. O návrhu budú hlasovať poslanci. Či sa bude dodržiavať, je však otázne.

 

Podľa etického kódexu by poslanci mali dodržiavať sľub a chrániť dobré meno Slovenska. Nemali by tiež prijímať finančné prostriedky za hlasovanie a ovplyvňovanie rozhodovacích procesov od tretej osoby. Hnutie Sme rodina do kódexu presadila ustanovenie, podľa ktorého poslanci majú konať tak, aby sa nedostali do situácie, z ktorej im môže vyplynúť záväzok protiplnenia.

Nie všetky kluby súhlasili s návrhom v takej podobe, v akej ho Národná rada predložila. ,,Dostali sme pripomienky od klubov Smer-SD, SNS, OĽaNO a Sme rodina – Boris Kollár. Všetky pripomienky normatívneho charakteru, ktoré bolo možné zapracovať sme zapracovali,‘‘ uviedol Guspan. K nezapracovaným pripomienkam poslali jednotlivým klubom listy s vysvetlením.

Poslanci majú tiež podľa návrhu rešpektovať kolegiálne vzťahy medzi poslancami, parlamentom a ďalšími inštitúciami. Na rokovania majú chodiť primerane spoločensky oblečení. ,,Vyhýbať sa akýmkoľvek nedôstojným slovným prejavom na schôdzi NR SR, hádkam a zasahovaniu do slovného prejavu iného poslanca vrátane fyzických útokov na iného poslanca, ako aj používaniu prejavov podporujúcich násilné činy, netoleranciu a diskrimináciu,“ píše sa v návrhu.

V etickom kódexe je aj zákaz prijímania darov v súvislosti s výkonom funkcie. Dary nad 100 eur by mal poslanec nahlásiť výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Ak takýto dar neoznámi, výbor podá podnet Mandátovému a imunitnému výboru. Pokiaľ ho obdaruje niekto z blízkych, dar nebude musieť oznámiť. ,,Ak dostane dar od manželky, bolo by nemiestne vo vzťahu k etickému kódexu, aby to musel uvádzať, pretože to nemá súvis,‘‘ dodal šéf kancelárie.

Za porušenie etického kódexu hrozí zákonodarcom pokuta do 500 eur. Aj o nej bude rozhodovať mandátový výbor. ,,Pokiaľ bude mať poslanec pocit, že rozhodnutie výboru nie je férové, je tu plénum, ktoré o tom musí rozhodnúť,‘‘ skonštatoval Guspan.

Etický kódex reaguje na požiadavky spoločnosti sprísniť nároky na správanie sa poslancov. Absenciu dokumentu viacnásobne vyčítala aj Skupina štátov proti korupcii (GRECO). Podľa nich má Slovensko stále nedostatky v prevencii korupcie poslancov, chýba zákon o lobingu a osobitné pravidlá Národnej rady týkajúce sa systému darov a prijímania pohostení.

 

Viac o téme: Daniel Guspan, Etický kódex, GRECO, korupcia, lobizmus, Národná rada SR, návrh, oblečenie, OĽaNO, parlament, poslanci, Sme rodina - Boris Kollár, Smer-SD, SNS

Súvisiace články