Politika Koronavírus Domáce

Posun maturít aj zrušenie Testovania 9 prejedná parlament v skrátenom konaní

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Parlament prerokuje oprávnenie pre ministra školstva posunúť termíny maturitných skúšok či Testovania 9 a tiež možnosť zrušiť ich pre daný školský rok v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 107 poslancov na tretej schôdzi parlamentu, ktorá začala dnes o pätnástej hodine. Ide o zmenu, ktorá je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia koronavírusu na Slovensku.

 

Rezort školstva v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhol, aby minister školstva mohol rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Týkajú sa najmä obdobia školského vyučovania a školských prázdnin, podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Okrem posunu termínov sa zároveň navrhuje, aby mal minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, respektíve formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.