Pracujúci rodičia pozor. Poslanci majú na stole návrh, ktorý vám vylepší rozpočet

BRATISLAVA – Rodič, ktorý poberá daňový bonus na dieťa, by si po novom mohol o niečo prilepšiť. Vláda odobrila návrh poslancov koaličnej strany Most-Híd, ktorý má zaviesť dvojnásobnú výšku sumy daňového bonusu na dieťa do jeho šiesteho roku. Či to je pre ne dostačujúce, je otázne. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa voči návrhu ohradilo a je zásadne proti.

 

Ako sa uvádza v návrhu, hlavným účelom je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do šesť rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 by sa oproti súčasnosti zvýšila výška daňového bonusu o 22,17 eura mesačne. Rodič, ktorý vyživuje dieťa do šiesteho roku, by tak dostal mesačne 44,34 eur.

Podľa predkladateľov návrhu, predsedu Most-Híd a podpredsedu parlamentu Bélu Bugára a poslancov Irén Sárközyovej a Tibora Bastrnáka, v súčasnosti zákon dostatočne nezohľadňuje potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. Momentálne je výška daňového bonusu 21,56 eura. Od 1. januára sa má zvýšiť na 22,17 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s pracujúcim rodičom. Výška ročného daňového bonusu tak dosiahne sumu 266,04 eur na jedno dieťa. Neprihliada sa pritom na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie.

Súkromné škôlky ničia mladé rodiny

Poslanci tvrdia, že mladá rodina s dieťaťom do jeho šiestich rokov pociťuje zvýšené finančné nároky. Spájané sú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. Mnohí rodičia sú dokonca z kapacitných dôvodov nútení prihlásiť deti do súkromných materských škôl. Tým sa ich výdavky podstatne zvyšujú.

,,Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie vhodných podmienok na jej založenie. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v čo najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná a boli jej vytvorené podmienky pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí a rast pôrodnosti,‘‘ píše sa v návrhu.

Nepomôžu tým, ktorí to potrebujú

Riaditeľka Únie materských centier Daniela Konečná konštatuje, že rodičia nechcú vyzerať nevďačne a poteší aj 22,17 eur navyše. Avšak ak to má byť opatrenie, aby sa rodičia nemuseli obávať, či budú dieťa vedieť finančne zabezpečiť – táto suma obavy nezmenší. ,,Trošku sa zabúda na rodiny ako také. Rodičovstvo nekončí šiestym rokom dieťaťa. Rodinné prídavky sú symbolické. Služby pre rodiny (rodinné centrá, klubovne, nízkoprahové centrá) nie sú absolútne podporované alebo len minimálne. Je tu veľký priestor, ako pomáhať aj nepriamo – službami rodinám,” pripomína riaditeľka únie Konečná.

Podľa Konečnej by mamičky určite privítali aj úpravu rodičovského príspevku, respektíve úpravu podmienok na čerpanie materského príspevku. ,,Prečo sa zohľadňujú iba posledné dva roky platenia odvodov? Prečo nie päť alebo desať?” Dodáva, že ,,ďalší pohľad je ten, že matky na materskej, či rodičovskej dovolenke si nemôžu uplatňovať daňový bonus, takže nepomôže toto opatrenie tým, ktorí to najviac potrebujú”.

 

Mnohí rodičia sú nutení dať deti do súkromných materských škôl. Zdroj: TASR / Michal Svítok

 

Zásadne proti

Nápad koaličnej strany Most-Híd prešiel v parlamente do druhého čítania so širokou podporou koalície aj opozície. V prvom čítaní návrh získal 146 hlasov zo 147 prítomných poslancov. Nie všetkým sa ale pozdáva.

Združenie miest a obcí Slovenska zásadne odmieta predložený návrh poslancov. Ak totiž prejde, zníži sa výber z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je hlavným zdrojom príjmov samospráv. ,,Predložený návrh sa negatívne prejaví na hotovostnom výpadku dane z príjmov fyzických osôb, čo bude mať za následok zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí,‘‘ uvádza sa v pripomienke združenia. Navrhli nepokračovať v ďalšom legislatívnom procese.

Z obecnej kasy

Podpredseda ZMOS Jozef Turčány hovorí, že mestá a obce vítajú opatrenia, ktoré ale neznižujú ich vlastné príjmy. ,,Navrhovaným opatrením sa účelovo odoberá časť príjmov miestnej územnej samospráve. Nemôžeme však nevidieť, že zároveň sa výrazne zvyšuje rozsah zákonných výdavkov, ktoré budú musieť mestá a obce v najbližšom období v rozpočtoch nájsť a vyplatiť.” Spomenul zvýšenie platov pre zamestnancov či náklady na zimnú údržbu chodníkov. ,,Keď to dáme všetko dohromady, vo výdavkoch nehovoríme o desiatkach miliónoch, ale o viac ako dvoch stovkách miliónov eur ročne,” vysvetlil Turčány.

ZMOS zdôrazňuje, že očakávaný hotovostný výpadok pre mestá a obce sa po schválení návrhu predpokladá budúci rok v sume 27,8 mil. eur. V roku 2020 by prišli o vyše 52 miliońov eur a v roku 2021 až o viac ako 56 miliońov eur.

 

Viac o téme: aktualizované, Béla Bugár, daň, daňovník, daňový bonus, dieťa, domácnosť, financie, Irén Sárközy, Jozef Turčány, koalícia, materská škola, Most-Híd, parlament, plat, poslanci, príspevok, rodina, suma, Tibor Bastrnák, vláda, Združenie miest a obcí, ZMOS

Súvisiace články