Regióny Bratislava Nitra

Pred 100 rokmi sa narodil nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec

Ján Chryzostom Korec. Zdroj: Archív TASR, 18. januára 1999

BOŠANY/BRATISLAVA – Patril k duchovným, ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom. Za biskupa ho tajne vysvätili v roku 1951. Pre náboženskú činnosť strávil 12 rokov vo väzení. Po roku 1989 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, nitrianskym diecéznym biskupom a v roku 1991 kardinálom.

 

V pondelok 22. januára uplynie 100 rokov od narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca, autora viac ako 60 kníh, ktoré vychádzali v samizdate a po páde železnej opony aj oficiálne. Ján Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v robotníckej rodine. Do rehole jezuitov vstúpil 15. septembra 1939. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, Trnave a aj na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Po skončení štúdia pôsobil vo vydavateľstve Posol v Trnave.

V roku 1950 sa komunistický režim v Československu rozhodol zlikvidovať rehole a kláštory, čo postihlo aj Jána Korca, ktorého spolu s rehoľnými spolubratmi internovali od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života, ale stal sa významným predstaviteľom tajnej cirkvi. Za kňaza ho tajne vysvätili 1. októbra 1950 v Rožňave. Po uväznení a internovaní takmer všetkých vtedajších oficiálnych biskupov bol 24. augusta 1951 biskupom Pavlom Hnilicom ako 27-ročný tajne vysvätený za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, oficiálne bol robotníkom. Intenzívne však pôsobil v tajnej cirkvi, čo vzbudilo pozornosť Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Odsúdili ho za vlastizradu

Biskupa Jána Chryzostoma Korca zaistili 11. marca 1960 a 21. mája toho istého roku ho pre náboženskú činnosť odsúdili ako vlastizradcu na 12 rokov väzenia. Prežil ho s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, v Ruzyni a vo Valdiciach. Z väzenia ho prepustili 21. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa opäť zapojil do náboženského života. Pápež Pavol VI. ho prijal na osobitnej audiencii 8. júla 1969 a odovzdal mu biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal štátny súhlas k pastorácii a vrátil sa k robotníckym povolaniam. Naposledy pracoval ako opravár výťahov v bratislavskej Petržalke. Po páde totalitného režimu sa 7. januára 1990 stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Za nitrianskeho diecézneho biskupa bol menovaný 6. februára 1990.

Kánonicky správu diecézy prebral 22. februára 1990. Slávnostne uvedený do služby nitrianskeho biskupstva bol 25. marca 1990. Pápež Ján Pavol II. ho 28. júna 1991 ustanovil za kardinála. Ján Chryzostom kardinál Korec sa stal členom kardinálskeho kolégia ako prvý predstaviteľ Slovenskej cirkevnej provincie. Nitriansku diecézu spravoval do 16. júla 2005, keď sa stal emeritným biskupom. Zomrel 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov. Pochovaný je v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre. Pri príležitosti vzniku SR a jeho 75. narodenín mu v roku 1999 premiér Mikuláš Dzurinda v zastúpení prezidenta SR udelil štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku I. triedy. Jeho život a prácu ocenili aj viaceré univerzity v USA. Čestný doktorát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dostal v roku 1998.

Pamätná miestnosť kardinála Jána Chryzostoma Korca. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Vytvorili pamätnú miestnosť

Titul doctor honoris causa mu udelila v roku 2004 Trnavská univerzita. Katolícka univerzita v Ružomberku ocenila jeho život a knižnú tvorbu v roku 2009 čestným titulom doctor honoris causa. Ústav pamäti národa priznal kardinálovi Korcovi 27. októbra 2015 postavenie účastníka protikomunistického odboja a veterána protikomunistického odboja in memoriam. V priestoroch Biskupského paláca na Nitrianskom hrade vznikla v júli 2017 Pamätná miestnosť Jána Chryzostoma kardinála Korca. Nitrianska diecéza si 100. výročie narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca pripomenie na Nitrianskom hrade v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma 21. januára 2024 slávnostnou pontifikálnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku arcibiskup Mons. Nicola Girasoli. Výročie narodenia kardinála pripomenie aj pamätná eurominca a nová poštová známka. Oficiálna inaugurácia mince i známky sa uskutoční 22. januára o 15.30 h v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.