Pred 28 rokmi schválili poslanci Slovenskej národnej rady Ústavu SR

BRATISLAVA – Slovenská republika (SR) si 1. septembra pripomenie Dňom Ústavy SR svoj najvyššie postavený právny predpis – Ústavu SR. Tento deň je na Slovensku štátnym sviatkom.

 

Schváleniu Ústavy SR 1. septembra 1992, predchádzal akt súvisiaci s prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR. Tú slovenský parlament schválil 17. júla 1992, v čase, keď bola Slovenská republika ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a konali sa rokovania českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi. Jej prijatie posunulo tento proces k dohode o rozdelení Česko-Slovenska.

Už v auguste 1992 začal slovenský zákonodarný zbor rokovať o návrhu novej slovenskej ústavy. Na rokovaní slovenskej a českej politickej reprezentácie vo vile Tugendhat v Brne 26. augusta 1992 padlo definitívne politické rozhodnutie o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) od 1. januára 1993.

O šesť dní poslanci Slovenskej národnej rady (SNR) 1. septembra 1992 po 22. hodine schválili vo verejnom hlasovaní Ústavu SR. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Tesne pred hlasovaním opustili sálu poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) a Spolužitie (Együttélés) na protest proti neprijatiu ich pozmeňovacích návrhov k problematike národnostných menšín.

Novú slovenskú ústavu 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu podpísal predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar. Na slávnostnom akte sa zúčastnili politickí predstavitelia ČSFR, SR aj ČR. Na počesť novej ústavy zaznelo aj 21 delostreleckých sálv a na nábreží Dunaja sa konal ohňostroj.

Ústava SR nadobudla platnosť 1. októbra 1992 a od tohto dňa vstúpil do platnosti aj nový názov slovenského zákonodarného zboru – Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Základný zákon sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Niektoré hlavy sa ďalej členia na oddiely, tie sa môžu ďalej členiť na články a tie na odseky a/alebo na písmená.

Ústava SR prešla počas svojej existencie 18 novelizáciami, a to v rokoch 1998, 1999, 2001, 2004 (dve novelizácie), 2005, 2006 (dve), 2010, 2011, 2012, 2014 (dve), 2015, 2017 (tri novely) a v roku 2019.

Viac o téme: poslanci, schválenie, Slovenská národná rada, Ústava SR, výročie

Súvisiace články